Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Ащиагар кен орнында жыныс бұзушы құралды таңдаумен, тереңдігі 2400м мұнай пайдалану ұңғымасының бұрғылау технологиясы диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе …………………………………………………………….

3

1

Геологиялық бөлім …………………………………………….

6

1.1

Кен орны жайлы жалпы мағлұмат………………………………

6

1.2

Геологиялық құрылым қасиеті ....................................................

7

1.3

Өнімді қабаттар..............................................................................

9

1.4

Мұнайдың физика – химиялық сипаттамасы .............................

10

1.5

Газсыздалған мұнай қасиеттері ...................................................

11

2

Технологиялық  бөлім ................................................................

14

2.1

Ұңғымада қиындықтар туатын интервалдарды анықтау ...........

14

2.2

Жуу сұйықтығының қасиеттері мен типі......................................

15

2.3

Ұңғыманың конструкциясы ..........................................................

16

2.4

Тау жынысы қимасының физико-механикалық қасиеттерін талдау ...............................................................................................

 

18

2.5

Ұңғыма қабаттарын бұрғылануы бойынша интервалдарға бөлу ..................................................................................................

 

21

2.6

Қашау түрін және оның шаю түйінін таңдау ...............................

23

2.7

Бұрғылау тәсілін таңдау ................................................................

26

2.8

Бұрғылау бағанасын есептеу және жабдықтауды негіздеу ........

27

2.9

Бұрғылау режимін жобалау ...........................................................

29

2.9.1

Қашауға түсетін осьтік жүктемені есептеу .................................

29

2.10

Бұрғылау тізбегін беріктікке есептеу ...........................................

33

2.11

Ұңғыма профилін жобалау ............................................................

41

2.12

Ілмектегі жүктемені есептеу. Бұрғылау қондырғысын таңдау ..

43

2.13

Геолого-техникалық нарядті құру ................................................

45

2.14

Бұрғыдағы апаттар мен қиыншылықтар ......................................

46

2.15

Жеке тапсырма. Жыныс бұзушы құралдар .................................

48

3

Тіршілік қауіпсіздігі .......................................................................

52

4

Экономикалық бөлім ......................................................................

58

5

Қоршаған орта мен жер қойнауын қорғау ...................................

65

6

Автоматика ………………………………………………………..

72

 

Қорытынды .....................................................................................

77

 

Түйіндеме (орыс, қазақ және шет тіліндегі қысқаша қорытынды) .....................................................................................

 

78

 

Әдебиеттер ......................................................................................

79

 

Тіркемелер .......................................................................................

 

 

Спецификациялар ...........................................................................

 

 

 

 

 

Бағасы: 900 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз