Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Арысқұм кен орындарындағы Асфальт-смола-парофин шөгінділерін болдырмау жолдары диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе.....................................................................................................................

1.    Геологиялық   бөлім.

1.1. Ауданның географиялық – эканомикалық сипаттамасы.....................…...

1.2. Кен  орнының  геологиялық  және  геофизикалық   зерттелуінің   және  пайдаланылуының  тарихы...................................................................................

1.3           . Стратиграфия..................................................................................................

1.4. Тектаникасы....................................................................................................

1.5.   Мұнай   газдылығы ......................................................................................

1.6.  Гидрогеологиялық    сипаттамасы...............................................................

2.    Техника-технологиялық  бөлім.

2.1. Ағымдағы  игеру  жағдайына  талдау...........................................................

2.1.1.   Ұңғымалар   қорын   талдау......................................................................

2.2.   Игерудің  технологиялық   көрсеткіштерін  талдау...................................

2.2.1.   2003 - 2004  жылдар аралығындағы игерудің технологиялық                          көрсеткіштерін  талдау.............................................................................................

2.3.Асфальттік – смола – парафиндік шөгінділерге магниттік әсерінің зертханалық зерттелуі.............................................................................................  

2.4. АСПШ – дің жағдайлары мен себептері........................................................

2.5. АСПШ – нің құрылымы мен құрамы..............................................................

2.6. Шөгінділерді болдырмау және олармен күрес бойынша іс-шаралар..........

2.6.1. Парафинді шөгінділерімен күрес сараптамасы...........................................                           

2.7. АСПШ-нің пайда болу жағдайлары мен себептері........................................

2.8. АСПШ-мен күрес әдістері................................................................................

2.9. АСПШ-мен күрес әдістерінің классификациясы............................................

2.10. Магниттік әсердің сарамандық зерттелуі......................................................

2.11. Тәжірибені өткізу әдістемесі...........................................................................

3. Экономикалық  бөлім.

3.1. Петро Қазақстан Құмкөл Ресорзис ашық акционерлік қоғамы кәсіпорының даму тарихы ......................................................................................     

3.2. Кәсіпорынның  ұйымдастыру  құрлымы ........................................................

3.3. Кәсіпорын қызметін сипаттаушы негізгі экономикалық көрсеткіштер........                   

3.4.Асфальт-смола-парафин шөгінділеріне қарсы қабаттың түп аймағын ыстық мұнаймен өңдеу шараларын енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу........................................................................................................................

3.5.Қыру әдісімен фонтанды скважиналарды және сырықты терең насосты скважиналарды ыстық мұнаймен өңдеудің салыстырмалы экономикалық бағасы........................................................................................................................

4. Еңбек  қорғау.

4.1. Фонтанды скважиналарды пайдалану  кезіндегі техника қауіпсіздігі......

4.2. Өндірістік санитария......................................................................................

4.3. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары...............................................

5. Қоршаған ортаны қорғау.

5.1. Атмосфералық ауаны қорғау...............................................................……..

5.2. Жер асты суларын қорғау..............................................................................

5.3. Құнарлы топырақты қорғау...........................................................................

Қорытынды.............................................................................................……….....

Қолданылған  әдебеттер  тізімі...............................................................……....

 

 Бағасы: 900 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз