Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Арысқұм кен орнының мұнай кеніштерін игеру жобаларын талдау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

    Кіріспе

1.  Геологиялық бөлім

1.1. Кен орнының жалпы сипаттамасы

1.2. Кен орнының геология-литологиялық құрылымының сипаттамасы

1.3. Тектоника

1.4. Мұнайгаздылық

1.5. Мұнайгаздылық

1.6. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және

       қасиеттері

1.6.1.  Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және

қасиеттері

1.6.2. Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері.

1.6.3. Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы

1.6.4. Конденсаттың сипаттамасы

1.6.5. Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы

1.7.  Физико-гидродинамикалық сипаттамасы

2. Технико-технологиялық бөлім.

2.1. Игеруді жобалауға арналған геолого-кәсіпшілік және технико-экономикалық негіздерді дайындау

2.2. Скважиналар қорының құрылымын талдау

2.3. Қабаттың геолого-физикалық сипаттамасы бойынша  пайдалану

       обьектілерін бөлу негіздемесі

2.4. Игерудің есептеу варианттарын және олардың бастапқы

      сипаттамаларын негіздеу

2.5. Қабатқа әсер етуге арналған жұмысшы агенттердің негіздеу

2.6. Игерудің технологиялық көрсеткіштерінің болжауының

       қабылданған әдістемелік негіздемесі.

2.6.1. Мұнай бергіштік коэффициентінің негіздемесі

2.7. Игеру варианттарының технологиялық және технико-

       экономикалық көрсеткіштері

2.7.1. Скважиналарды орналастыру және игеріліп жатқан қордың

          мерзімі үшін қабаттың шектік қалыңдығының негіздемесі

2.7.2.1. Мұнай қабатшасын игеру

2.7.2.2. Газмұнай кенішін игеру

3. Экономикалық бөлім

3.1. Құмкөл кен орнына қарасты кәсіпорнының даму перспективалары

3.2. Кәсіпорынның ұйымдастыру жобасы

3.3. Кәсіпорын қызметін сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткішттер

4.   Еңбекті қорғау бөлімі.

4.1.  Кен орнындағы өндірістік процестердің

       қауіпсіздігін ұйымдастыру.

4.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша

   ұйымдастыру шаралары.

4.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз

   ету шараларының тиімділігін бағалау.

4.4.1. Улағыш заттардың шығуынан және

      қауіпті сәулелерден қорғау.

4.4.2. Электр қауіпсіздік шаралары.

4.4.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді

      пайдалану қауіпсіздігі.

5.     Қоршаған ортаны қорғау.

5.1   Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері.

5.2.  Жер асты суларын қорғау.

5.3. Құнарлы топырақты қорғау.

       Қорытынды.

        Әдебиеттер тізімі.

 

 

 Бағасы: 900 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз