Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Арысқұм кен орнында түсіріп көтеру жұмыстарына арналған құралдар және механизмдер диплом жұмысы

Аннотация

 

          Бұл  дипломдық  жоба «Арысқұм кен орнында түсіріп-көтеру жұмыстарына арналған құралдар және механизмдер» тақырыбында  жазылды.

Дипломдық  жоба  бес  бөлімнен  тұрады:

         - Геологиялық бөлімде кен орнының геолого-геофизикалық  зерттеулері  стратиграфиясы, тектоникасы, мұнай  газдылығы  және  сулылығы  жайлы  мәліметтер  енгізілген.

          -Техника-технологиялық  бөлімде  ағымды  игеру  мен  скважиналар  қорына талдау жасалған, скважиналы гидродинамикалық зерттеу нәтижелері қабат мұнайының құрамы, кен орнының игеру жобалары және өнімділігі аз скважиналарды механикалық әдіске ауыстыру жұмыстары қарастырылған.

        - Экономикалық бөлімде құрылу тарихы ұйымдық құрылымы, техникалық-эканомикалық көрсеткіштері талдауды келтіреміз және “Торғай-Петролеум” ЖАҚ  мұнай өндіруге ТЭП әсерін есептедім. Сондай-ақ бұл бөлімді МОИНО бұрандалы насос пайдалануда жылдық эканомикалық тиімділікті есептедім және бұрандалы насостар қолдану штангалар-терендік насос (ШГН) қолдану 3,7 есе тиімді екенін дәлелдеген, ол 58720,005 мың теңге құрайды. 

          - Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бөлімінде экология мен қоршаған орта мәселелері, өрт қауіпсіздігі, меңгеру процесін жүргізу барысында жұмысшылардың техника қауіпсіздігі келтірілген.

 

Кіріспе

       Арысқұм кен орнының игеру жобасы 1999 жылдың 24 маусымындағы   № 337 инвестициялар бойынша ҚР минкомитетімен келісілген және «Арысқұм мұнай кен орнындағы көмірсутекті шикізатын барлау және өндірілген қоймаларды пайдалану құқығына » 1998 жылдың 8 қыркүйегінде №1505 ГКИ сериясының мемлекеттік лицензиясын иеленетін «Харрикейн Құмкөл мұнай» ААҚ-ның келісім шарты бойынша жасалған.

        Мұнай кен орны 1985 жылы ашылған. Алаң бойынша зерттеулердің әртүрлі кезеңдеріндегі сейсмобарлау жұмыстары Тұрлан геофизикалық экспедициясымен жүргізілді.

         Кен орындарындағы іздеу барлау жұмыстары «Южказгеология» ПГО Оңтүстік Қазақстандық мұнайгазбарлау экспедициясымен бірге жүргізілді. Скважиналардағы кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер ГИС партиясымен орындалды.

         Осы еңбекте пайдалану объектілерінің орындалуы, бұрғылауға арналған өндіруші және су айдайтын скважиналардың саны және орындалуы дәлелденген, игеру варианттары бойынша технологиялық және экономикалық көрсеткіштер есептелінген, мұнайды өндіру технологиясы, скважиналардың өнімдерін кәсіпшілікте дайындау, жинау жүйесінің талаптары және сулану жүйесі дәлелденген.

         Берілген жоба РД 39-0147035-207-86 сәйкес құралған және кен орнының өнеркәсіпті пайдалануға орнатуға жобалау – сметалық құжаттаманы дайындауға негіздеме болып табылады.

 

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз