Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Арысқұм кен орнында сұйық түрінің қатаю тығыздығы бойынша шегендеу ерітінділерін таңдау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

    Кіріспе

1.  Геологиялық бөлім

1.1. Кен орнының жалпы сипаттамасы

1.2. Кен орнының геология-литологиялық құрылымының сипаттамасы

1.3. Тектоника

1.4. Мұнайгаздылық

1.5. Өнімді қабаттың коллекторлық құрылымы, қабат сипаттамасы және олардың біртексіздігі

1.6. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және

       қасиеттері

1.6.1.  Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және

қасиеттері

1.6.2. Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері.

1.6.3. Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы

1.6.4. Конденсаттың сипаттамасы

1.6.5. Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы

1.7.  Физико-гидродинамикалық сипаттамасы

2. Технико-технологиялық бөлім.

2.1. Игеруді жобалауға арналған геолого-кәсіпшілік және технико-экономикалық негіздерді дайындау

2.2. Скважиналар қорының құрылымын талдау

2.3. Қабаттың геолого-физикалық сипаттамасы бойынша  пайдалану

       обьектілерін бөлу негіздемесі

2.4. Игерудің есептеу варианттарын және олардың бастапқы

      сипаттамаларын негіздеу

2.5. Қабатқа әсер етуге арналған жұмысшы агенттердің негіздеу

2.6. Арысқұм кен орнында сұйық  түрінің қатаю тығыздығы бойынша шегендеу  ерітінділерін  таңдау

2.6.1. Мұнай бергіштік коэффициентінің негіздемесі

2.7. Игеру варианттарының технологиялық және технико-

       экономикалық көрсеткіштері

2.7.1. Скважиналарды орналастыру және игеріліп жатқан қордың

          мерзімі үшін қабаттың шектік қалыңдығының негіздемесі

2.7.2.1. Мұнай қабатшасын игеру

2.7.2.2. Газмұнай кенішін игеру

  3. Экономикалық бөлім

3.1 "Құмкөлмұнай"     МГӨБ-н     ұйымдастырудың сипаттамасы

3.1.1 Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру

3.1.2 "Құмкөл МГӨБ-ң" еңбекті ұйымдастыру және жалақы алу

         ерекшеліктері

3.2 Құмкөл кен орнының техникалық басшылық органдары

3.3   Құмкөл   кен   орнын   игерудің   негізгі   техника-экономикалық

көрсеткіштердің талдауы

3.4 Жаңа техника-технология енгізудегі жылдық өндірістік шығындырды есептеу

3.5 Жылдық экономикалық тиімділікті есептеу

4.   Еңбекті қорғау бөлімі.

4.1. Қоныс кен орнындағы өндірістік процестердің  қауіпсіздігін ұйымдастыру.

4.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша

   ұйымдастыру шаралары.

4.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз  ету шараларының тиімділігін бағалау.

4.3.1. Улағыш заттардың шығуынан және қауіпті сәулелерден қорғау.

4.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары.

4.3.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді

      пайдалану қауіпсіздігі.

5.     Қоршаған ортаны қорғау.

5.1   Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері.

5.2.  Жер асты суларын қорғау.

5.3. Құнарлы топырақты қорғау.

       Қорытынды.

        Әдебиеттер тізімі.

 

 

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз