Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Ақшабұлақ кен орнында мұнай газ тасымалдау желілерін коррозиядан қорғау әдістері диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

кіріспе.......................................................................................................................3

 1 Геологиялық бөлім

1.1.Кен орны туралы жалпы мәлімет........................................................................5

1.2.Кен орнында жүргізілетін геологиялық барлау жұмыстарының

тарихы..........................................................................................................................7

1.3.Литология - стратиграфиялық сипаттама...........................................................9

1.4.Тектоника.............................................................................................................11

1.5.Өнімді қабаттың мұнайлылығы.........................................................................13

 

2 техника – технологиялық бөлім

2.1.Мұнай және газ кәсіпшілік жабдықтарының, мұнай құбырлары мен газ құбырларының коррозиясымен күрес.....................................................................14

2.2.Кәсіпшілік жүйенің коррозиялық сипаттамалары...........................................16

2.3.Коррозия ингибиторлары...................................................................................18

2.4.Құбырларды коррозиядан қорғау......................................................................19

2.5.Ұңғыманы пайдалану кезінде және мұнайды тасымалдау кезінде кездесетін қиыншылықтармен күрес шаралары.......................................................................25

2.5.1.Ұңғымалардағы жұмыс агенттерінің коррозиялық әрекетін

бағалау........................................................................................................................25

2.5.2.Коррозиядан қорғанудың жобалық әдістері..................................................26

2.5.3.Мұнай өндіру, тасымалдау жүйесі жабдықтарын және құбыр желісінің коммуникацияларын коррозиядан қорғау..............................................................27

 

3.Экономикалық бөлім.

3.1 «Қазгермұнай» бірлескен кәсіпорнының құрылу тарихы және басқару

құрылымы...................................................................................................................30

3.2.  «Қазгермұнай» ЖШС бірлескен  кәсіпорнының  негізгі техника-

экономикалық көрсеткіштері...................................................................................34

3.3. Мұнай өндірудің өзіндік құны..........................................................................37

 

4.ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ.                                                                                      4.1.Адам организміне зиянды өндірістік факторлар..............................................40                                          4.2. Жұмыскер  адамның  жұмыстан  кейінгі  тұрмысы  мен  бос  уақытын ұйымдастыру..............................................................................................................42

4.3.Еңбектің гигиеналық жағдайлары.....................................................................43

 

5. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ.

5.1. Мұнай құбырларының коррозиясы әсерінен қоршаған ортаның ластануы.45

5.2. Жер қойнауларын қорғау жұмыстарының негізгі бағыттары........................47

5.3.Ілеспе су әсерінен коммуникацияларды тоттанудан қорғау шаралары.........49

Қорытынды...........................................................................................................50

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.........................................................52


Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз