Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Ұңғы жасағын жобалау мұнай диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 3
1.1. Арналуы 7
1.2. Қолданылатын қондырғыларға шолу және олардың анализі 8
1.3. Прототипті таңдап алу және негіздеу 23
1.4. Техникалық сипаттамалары 23
1.5. Бұрғылау жасағының монтаждау тәсілін жетілдіру 25
1.6. Жабдық 28
1.7. Қауіпсіздік шараларын атап өту 30
1.8. Монтаж 31
2.1. Есептік жүктеулерді анықтау 42
2.1.1. Тік (вертикаль) жүктеулер 42
2.1.2. Көлденең (горизонталь) жүктеулер 43
2.2. Тік және көлденең жүктеулер әсерінен болатын мұнаралардың есептеулері 48
2.2.1. Мұнара аяқтары серіппелерінің есері 48
2.3. Шектеулі жадай бойынша есептеу 49
2.3.1. Шектеулі кернеу бойынша есептеу 49
2.4. Белдік және мұнараның басқа элементтерінің есері 51
2.5. Мұнараны толығымен беріктікке есептеу 51
2.5.1. Мұнара түрдегі мұнара 51
2.5.2. Діңгек түрдегі мұнаралар 53
2.6. Мұнара түріндегі мұнаралардың есері 54
3.1. Өтімділік қисығын есептеу 62
3.2. Ұңғы өтімділігінің бір циклінде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық ауқытын анықтау 64
4.1. Технико – экономикалық есептеулер 77
4.2. АСП-ны қолданудың арқасында ұңғының өнімділігінің уақыт өзгерісін есептеу 80
4.3. ЭМТ электромагнит тормозын қолдану арқасында уақытты тиімді пайдалану 81
4.3.1. Көтеріп – түсіру операциясының уақытының үнемділігі. 81
4.3.2. ЭМТ – 4500 тормозының эксплуатациялық сенімділігінің арқасында ремонтқа жіберетін уақыттың азаюы 82
4.3.3. Ірі блоктарды тар сораппен орын ауыстырғандағы үнем 84
4.4. Жаңа қондырғыны қолданғанда тұтынушының бір жылдық шығынының өзгеруі 85
4.4.1. Бұрғылау бригадасының жалақысы 85
4.4.2. Қондырғының тікелей шығындары 85
4.4.3. Желіден жұмсалатын қуат 86
5.1. Еңбекті қорғауды жалпы ұйымдастыру шаралары 89
5.2. Техникалық шаралар 89
5.3. Электрқауіпсіздік 90
5.4. Қозғалмалы станок, мәшіне және механизмдерді қалқандау 90
5.5. Жерге тұйықтау қорғанышын есептеу 92
5.6. Санитарлық – гигиеналық шаралар 95
5.7. Жарықталғандықты есептеу 95
5.8. Өртке қарсы шаралар 96
ҚОРЫТЫНДЫ 98
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 99

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz