Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Теңіз Сигма диплом жұмысы

Мазмұны

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 1
Кең орнының геологиялық зерттелуінің және игерілуінің тарихы 1
1.2 Стратиграфия 4
1.3 Тектоника 10
1.4 Мұнайгаздылық 12
1.5 Сулылық 16
1.5.1 Қабат суларының физика-химиялық қасиеттері 18
2 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 19
2.1 Сигма кен орнындарының қазіргі жағдайы 19
2.2 ХІІІ горизонтты игерудің жағдайы 28
2.3 Сигма кен орнының өндіру және айдау ұңғымалары қорының жағдайы 30
2.4 Платформа 33
2.4.1 ЖБЖБҚ-” технологиялық жабдықтары 39
2.5 ЖБЖБҚ-” энергетикалық жабдықтары 41
2.6 ЖБЖБҚ-” жұмыс бақылау және басқару 43
2.6.1 Механикалық қондырғымен бақылау және басқару жүйесі 46
2.6.2 Қосымша механизмдерді және жүйелерді басқарумен бақылау жүйелері 47
2.6.3 ЖБЖБҚ-” жағдайын бақылау және басқару жүйелері 49
2.7 ЖБЖБҚ-н жа”а нүктеге көшіріп апару 53
2.7.1 ЖБЖБҚ-н пайдаланудың ерекшеліктері 55
2.8 Қабатты жылумен ө”деу жүйесінің өндірістік есептелуі 57
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 62
3.1 “Өзенмұнайгаз” акционерлік қоғамының ұйымдастыру сипаттамалары 62
3.2 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру 62
3.3 Текникалық жабдықтау 64
3.3.1 Автоматтандыру мен телемеханикаландыру дәрежесі 64
3.4 Материалдық - техникалық жабдықтауды ұйымдастыру 65
3.5 Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру 65
3.6 Ұңғымаларды жөндеуді ұйымдастыру 66
3.7 Өзен кен орнын игерудің жобалық және нақты техника – экономикалық көрсеткіштерін талдау 68
3.7.1 Өндірістегі өнімнің көлемін шараны енгізгеннен кейінгі есебі 71
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 77
4.1 Қорғау шаралары 79
5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 81
5.1 Технологиялық үрдістердің атмосфераны, литосферны (топырақ, жер қойнауы) ластаушы заттар көзі ретінде талдануы 81
5.2 Атмосфераны ластау көздері 82
5.3 Атмосфералық ауаны қорғау 85
5.3.1 Литосфераны қорғау (топырақ және жер қойнауы) 85
5.3.2 Гидросфераны қорғау 86
5.3.3 Жануарлар әлемін қорғау 87
5.4 Литосфераны ластау көздері 88
5.5 Мұнай көмірсутектерінің Теңізге төгілуінің алдын алу 90
5.6 Қалдықтары басқару жоспары 93
5.7 Гидросфераны ластау көздері 94
5.8 Өнеркәсіпорындардың қауіп санатын анықтау (ӨҚС) 96

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz