Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Теңіз диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе 4
1. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 5
1.1. Кен орны туралы жалпы мәліметтер 5
1.2. Кен орнының геологиялық зерттелуі мен өңделу тарихы 8
1.2. Стратиграфия 11
1.4. Тектоника 16
1.5 Мұнайгаздылық 19
1.6 Су сақтағыштық 22
2. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 24
2.1 Кен орнын өндірудің жағдайы 24
2.1.1 Ұңғымалардың қорының динамикасы 27
2.1.2 Мұнай өндірудің динамикасы 31
2.1.3 Пласттық қысымның динамикасы 33
2.1.4 Пласттан мұнай қорын өндірудің анализі 41
2.2 Ауызғы және ішкі ұңғымалық құрал-жабдықты, ұңғыманы пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін таңдау негізі 43
2.2.1 Атқылау эксплуатациясы кезіндегі құрал-жабдықтар 46
2.3 Тауарлық кондицияға дейін мұнай мен газды жинау, транспорттау және дайындау жүйесіне қойылатын талаптар 47
2.3. 1 Объектінің жалпы сипаттамасы 48
2.3.2 Дайын өнімнің бастапқы шикізатының, реагенттердің және көмекші материалдардың сипаттамасы 49
2.3.3 Технологиялық процесстің көрінісі 51
2.3.3.1 Зауыттық манифольд 52
2.3.3.2 Ұңғыма ауызы 53
2.3.3.3 Топтық Өлшеу Қондырғылары 54
2.3.3.7 Қысым режимі 57
2.3.3.8 Жұмыс температуралары 57
2.4. Мұнай мен газды тауарлық кондицияға дейін дайындаудың технологиялық схемасының көрінісі 58
3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 70
3.1. Кәсіпорынды нығайтудың экономикалық көрсеткіштері. 70
3.2. Жылдық өндірістік шығындарды есептеу 73
Шараны енгізудің технико-экономикалық анализі, ұсынылған вариантты таңдау негізі 80
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 83
4.1 160-200 құрылғысындағы қауіпті және зиянды факторлардың анализі 83
4.1.1 Адам ағзасына заттардың улы әсерінің сипаты. Қауіпсіздік шаралары 85
4.1.1.1 Күкіртті сутек 85
4.1.1.2 Көмір сутекті газдар 87
4.1.1.4 Көміртегінің қос тотығы (көмір қышқыл газы) 88
4.1.1.5 Азот 89
4.1.1.6 Метанол 89
4.1.1.7 Ингибиторлар 90
4.2 200 құрылғысының жұмысының беріктігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қорғаныс шаралары 95
4.2.1 Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру шаралары 95
4.2.2 Техникалық шаралар 96
4.2.2.1 Жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары. 96
4.2.2.2 Жұмыс орындарындағы жарықтанудың және шудың деңгейі. Жарықтандыру 97
4.2.2.3 Сигнализация 99
4.2.2.4 Вентиляция 99
4.2.2.5 Азот пен газдарды табу жүйесі 100
4.2.2.6 Статистикалық электр 101
4.3 160-200 құрылғыларындағы авариялық жағдайлардың алдын алу мен жою 102
4.3.1 Электрэнергиясын беруді тоқтату 103
4.3.2 Шикізатты беруді тоқтату 105
4.3.3 Буды беруді тоқтату 105
4.3.4 Құрал-жабдықтарды герметизациялау 106
4.3.6 Ыстық технологиялық суды беруді тоқтату 107
4.3.7 Техникалық суды беруді тоқтату 108
4.3.8 Құрылғыдағы өрттің пайда болуы 108
Терезені сындыру арқылы нүктелік бекеттер 109
5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 111
5.1 Теңіз кен орыны аумағының табиғи-климаттық сипаты 111
5.2 Атмосфераны ластаудың көзі ретіндегі кәсіпорынның сипаты 112
5.3 Құрал-жабдықтардан атмосфераға зиянды заттарды тастаудың параметрлері 114
5.4 Өндіру объектілерінің атмосфералық ауаны ластауының үлесін бағалау 116
5.5 Сейсмикалылық пен шөгу мәселесі 116
5.6 Жер қыртысының және топырақтың қазіргі таңдағы жағдайы 117
5.7 ТШО біріккен кәсіпорнындағы қалдықтарды жинау мен алып тастауды ұйымдастыру 118
5.8 Судың қазіргі таңдағы жағдайы 120
5.9 Жер ресурстарын қорғау 126
5.10 Қоршаған ортаның жағдайына бақылау жасау. 128

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz