Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Перемет алаңының геологиялық құрылысы мұнайгаздылы болашағы мен мұнай-газ кеніштерін іздестіру жұмыстарының жобасы диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе 11
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 13
1.1 Алаңның физикалық, георграфиялық, экономикалық жағдайлары 13
1.5 Мұнайгаздылығы 51
1.6 Жер асты суларының сипаттамасы 57
1.7 Газ қорларын есептеу 61
1.8 Жобалау,іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі. 63
1.8.1 Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. 63
1.8.2 Іздестіру ұңғыларын орналастыру жүйесі. 64
1.9 Каспиймаңы ойпатының тұзасты қимасында рифтердің таралуы мен құрылысы (арнайы тарау). 65
II ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 70
2.1 Ұңғы бұрғылаудың геологиялық жағдайлары 70
2.2 Жуу сұйықтығының қатарының сипаттамасы 72
2.3 Ұңғылардың типтік контструкциясын дәлелдеу 72
2.3.1Ұңғыма конструкциясын жобалау 72
2.3.2 Эксплуатациялық бағандарды есептеу 76
2.3.3 Эксплутациялық бағанды цементтеуді есептеу 78
2.4 Ұңғыма сағасының жабдықтау 82
2.5 Геологиялық-геофизикалық зерттеулердің жинағы 82
2.5.1 Шламды және жыныс үлгісін іріктеу 82
2.5.2 Геологиялық, геохимиялық зерттеулер 83
2.5.3 Өнімді қабаттарды сынау мен бақылау 86
2.5.4 Пайдалану тізбегі мен газға геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру 88
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 90
3.1 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру 90
3.4 Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу 93
4 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ 99
4.1 Еңбекті қорғаудың артықшылығы 99
4.2 Өндірісте қолданылатын заттардың зиянды қасиеттері 100
4.3 Ұңғы сағасының жарылу және өрт қауіптілігі бойынша сипаттамасы 100
4.4 Газды және газды-конденсатты ұңғыларды пайлдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 101
4.4.1 Ұңғыларды меңгеру 101
4.4.2 Ұңғыларды пайдалану 103
4.5 Өндірістік тазалық 106
4.6 Қоршаған ортаны қорғау 107
4.7 Әуе ортасын бақылау 108
ҚОРЫТЫНДЫ 110
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 112

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz