Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Өзен кенорындағы айдау скважиналарының су қабылдағыш қасиетін анықтау диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 3
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 5
1.1 Өзен кен орны жайлы жалпы мәліметтер 5
1.2 Кен орнының геологиялық зерттелуінің және игерілуінің тарихы 6
1.3 Стратиграфия 9
1.4 Тектоника 15
1.5 Мұнайгаздылық 16
1.6 Сулылық 21
1.6.1 Қабат суларының физика-химиялық қасиеттері 22
2. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ. 23
2.1. 1 ( 1 МГӨБ-дағы айдау скважиналар қорының динамикасы. 23
2.2 АЙДАУ СКВАЖИНАЛАРЫНДА ТҮП ЖӘНЕ ҚАБАТ ҚЫСЫМДАРЫН АНЫҚТАУ 25
2.3 ӨНДІРІЛЕТІН ӨНІМНІҢ СУЛЫЛЫҒЫ 28
2.4. АЙДАУ СКВАЖИНАЛАРЫНЫҢ ҚАБЫЛДАҒЫШ ҚАСИЕТІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР 31
2.5. №1 МГӨБ-ДАҒЫ АЙДАУ СКВАЖИНАЛАРЫНЫҢ 34
ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. 34
2.6 Айдау скважиналарын меңгеру тәсілдерінің салыстырмалы бағасы және тәсілді таңдау. 36
2.7. ОРНАТЫЛҒАН ЖҰМЫС РЕЖИМІНЕН КЕЙІН СКВАЖИНАНЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАБДЫҚТАР. 37
2.8. Айдау скважиналарыныҢ санын 52
жӘне ҚабылдаҒыштыҒын аныҚтау. 52
2.9. СКВАЖИНАЛАРДЫҢ ҚАБЫЛДАУ ҚАСИЕТІН 55
АНЫҚТАУ. 55
2.10. ҚАБАТ ҚЫСЫМЫН ҰСТАУ ҮШІН ЖӘНЕ СКВАЖИНАНЫҢ ҚАБЫЛДАУ ҚАБІЛЕТІНЕ, БЕЛГІЛЕНГЕН АЙМАҚҚА ОРНАЛҒАН СУ МӨЛШЕРІНІҢ ЕСЕБІ. 58
3 Экономикалық бөлім 60
3.1. Қабат Қысымын Ұстау жҮйесіне кеткен жылдыҚ Өндірістік шыҒындар есебі. 60
3.1.1. Амортизация есебі. 60
3.1.2. Энергетикалық шығындардың есебі. 62
3.1.3. Қосымша материалдар шығындарының есебі. 62
3.1.2. Мұнайды жинауға, тасымалдауға және технологиялық дайындауға кеткен шығындар. 63
3.1.3. Қабатқа жасанды әсер ету бойынша шығындар. 64
3.1.6. Еңбек ақы қорының есебі. 65
3.1.7 Күрделі жөндеуге кететін шығындар. 67
3.1.8. Жылдың экономикалық тиімділік есебі. 70
4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 71
4.1. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 71
Қорғау шараларын игеру 74
5. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 78
5.1. Өндірістің биосфера компоненттеріне әсерін талдау. 78
5.1.1 Атмосфераға әсер ету 79
5.1.2. Гидросфераға әсер ету. 81
5.1.3. Литосфераға әсер ету (топыраққа және жер қойнауына). 82
5.2 Ұйымдастырылған шаралар. 83
5.3. Техникалық шаралар. 83
5.3.1. Атмосфераны қорғау. 83
5.4. Өнеркәсіпорындардың қауіп санатын анықтау (ӨҚС) 86
5.4.1. Аттмосфераны ластайтын заттардың ШРШ-мен жалғыз көзден шыққан барынша жергілікті концентарцияның есептелуі 89
5.4.2. Гидросфераны қорғау. 91
5.4.3. Литосфераны қорғау. 93
ҚОРЫТЫНДЫ 98
Әдебиеттер тізімі 100

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz