Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Өзен кен орнында су айдау әдісі диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 4
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 5
1.1 Өзен кен орны жайлы жалпы мәліметтер 5
1.2 Кен орнының геологиялық зертелуінің және игерілуінің тарихы 6
1.3 Стратиграфия 9
1.4 Тектоника 14
1.5 Мұнайгаздылық 16
1.6 Сулылық 20
1.6.1 Қабат суларының физика-химиялық қасиеттері 21
2 ТЕХНИКО–ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 22
2.1 Өзен кенорнының тарихы және күнделікті игеру жағдайы 22
2.2 XV қабатты игерудің жағдайы 33
2.3 Өзен кенорны бойынша мұнай, су өндіретін скважиналардың жағдайы 34
2.4 Скважина өнімін кәсіпшілік дайындау, жинау жүйесіндегі талаптары 38
2.5 Қабат қысымын ұстау жүйесінің жағдайы 39
2.6 Су айдау – қабаттардың мұнай бергіштігін арттырудың жоғары потенциалдық игерілген тәсілі 41
2.7 Кенорында игеру технологиясын жетілдіру 41
2.8 Ішкі нұсқамен су айдау – уақытты ұту 43
2.9 Оптималдық айдау қысымын анықтау 49
2.10 Дебитті және айдалатын судың көлемін анықтау 55
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 60
3.1 Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының ұйымдастыру сипаттамалары 60
3.1.1 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру 60
3.1.2 Техникалық жабдықталу. Автоматтандыру мен телемеханикаландыру дәрежесі 62
3.1.3 Материалдық – техникалық жабдықтауды ұйымдастыру 62
3.1.4 Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру 63
3.1.5 Скважиналарды жөндеуді ұйымдастыру 64
3.2 Өзен кен орнын игерудің жобалық және нақты техника –экономикалық көрсеткіштерін талдау 65
3.4 Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының 2002 жылдың мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау 67
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 75
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі 75
4.2 Қорғану шаралары. Техника қауіпсіздігі 76
4.3 Өндірістік санитария 79
4.4 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 83
4.5 Қабат қысымын қалыпты үстау жүйесіндегі қоршаған ортаны қорғау 84
5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 85
5.1 Өндірістің биосфера компоненттеріне әсерін талдау 85
5.1.1 Атмосфераға әсер ету 86
5.1.2 Гидросфераға әсер ету 87
5.1.3 Литосфераға әсер ету (топыраққа және жер қойнауына) 88
5.2 Ұйымдастырылған шаралар 88
5.3 Техникалық шаралар 89
5.3.1Атмосфераны қорғау 89
5.3.2 Гидросфераны қорғау 90
5.3.3 Литосфераны қорғау 91
ҚОРЫТЫНДЫ 96
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 97

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz