Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Орталық Шығыс Прорва 3300 м диплом жұмысы

Мазмұны

1. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 30
1.1. Географиялық және экономикалық жағдайлар 31
1.2 Ауданның геология-геофизикалық зерттеу тарихы 32
1.3 Стратиграфия 32
1.4 Тектоника 36
1.5 Мұнай – газдылығы және оның перспективасы 37
1.6 Сулылығы 38
1.7 Ұңғыманы қазу кезінде кездесетін қауіпті аймақтар мен қиындықтар 39
1.8. Перспективалы қабаттарды ашу және сынау 39
1.8.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары 39
1.8.2 Өнімді қабатты ашу әдісі 41
1.9 Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер 41
2 ТЕХНИКАЛЫҚ – ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 41
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу 42
2.2 Ұңғыма құрылмасын жобалау және дәлелдеу 42
2.2.1 Қашау мен шегендеу тізбегінің диаметрін таңдау 46
2.3.1. Ауырлатылған бұрғылау құбырларының диаметрін және ұзындықтарын анықтау 49
2.3.2. Бұрғылау құбырлары тізбегін беріктікке есептеу 51
2.4. Ұңғыманы жуу 54
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік аралықтар үшін тағайындау 54
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың, химиялық реагенттердің, ауырлатқыштың және тағы басқа материалдардың шығындарын анықтау 55
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұнғыма сағасына саңылаусыздыққа орнатылатын 58
жабдықтарды таңдау 58
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидравликалық есебі 58
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау, бұрғылау жабдықтары мен мұнара 67
2.5.1 Бұрғы мұнарасын таңдау 67
2.6. Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау 54
2.6.1 Қашаулардың түр-өлшемін, моделін олардың көрсеткіштерін өндіріс статикалық мәліметтері бойынша жобалау 54
2.6.2. Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынын жобалау 57
2.6.3. Қашауға өстік салмақпен және оның айналу 58
жиілігін жобалау 58
2.6.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау 60
2.7. Ұңғымаларды бекіту 61
2.7.1. Шегендеу тізбектерін жобалау және 61
оларды беріктікке есептеу 61
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлары тізбегінің 66
төменгі жинағы 66
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру 66
2.7.4 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді 69
цементтеуге есептеу 69
2.8 Ұңғыманы игеру 76
3 АРНАЙЫ БӨЛІМ 87
3.1 Орталық – Шығыс Прорва алаңындағы ұңғымалар құрылмаларына талдау 87
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 99
4.1 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау 99
ҚОРЫТЫНДЫ 1
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 1

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz