Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Орталық – шығыс Прорва алаңындағы Толқын кен орнындағы ұңғымалар құрылмаларына талдау диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Географиялық және экономикалық жағдайлар......................................
1.2 Кен орнының қысқаша зерттеу тарихы...................................................
1.3 Стратиграфия.............................................................................................
1.4 Тектоникасы...............................................................................................
1.5 Мұнай-газдылығы және оның перспективасы.......................................
1.6 Сулылығы....................................................................................................
1.7 Ұңғыманы қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындық-
тар аймақтары....................................................................................................
1.8 Перспективалы қабаттарды ашу және сынау...........................................
1.8.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аймақтары..................................
1.8.2 Өнімді қабатты ашу әдісі.........................................................................
1.8.3 Керн алу аралықтары...............................................................................
2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу.....................................................
2.2 Ұңғыма құрылмасын жобалау және дәлелдеу..........................................
2.2.1 Шегендеу құбырлар және қашау диаметрін таңдау.................................
2.3 Бұрғылау тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы
құбырлар тізбегін беріктікке есептеу....................................................................
2.3.1 АБҚ диаметрі мен ұзындықтарын анықтау.................................................
2.3.2 Пайдалану тізбегінің орнын бұрғылау үшін бұрғылау тізбегін таңдау және есептеу...............................................................................................................
2.4 Ұңғыманы жуу....................................................................................................
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның
көрсеткіштерін әр тереңдік аралықтары үшін тағайындау..................................
2.4.2 Жуу сұйықтары үшін газдың, судың, химиялық реагенттердің, ауырлатқыштың және басқа материалдар шығындарын анықтау......................................................................................................................
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау..........................................................................................................................
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидравикалық есебі........................................................
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау.........................................................................
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрін жобалау........................................................
2.6.1 Қашаулардың түрі, өлшемі және моделін, олардың жұмыс істеу көрсеткіштерін жобалау...........................................................................................
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтар
үшін жуу сұйығының шығынын жобалау.............................................................
2.6.3 Қашауға өстік салмақ пен және оның айналу жиілігін жобалау.....................................................................................................................
2.6.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау...............................................
2.7 Ұңғыманы бекіту................................................................................................
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке есептеу .......................................................................................................................
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамалары............
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру.............................................................................................................
2.7.4 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу........................................................................................................................
2.8 Ұңғыманы игеру................................................................................................
3 АРНАЙЫ БӨЛІМ
3.1 Орталық – шығыс Прорва алаңындағы ұңғымалар құрылмаларына талдау.
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау......................................
4.2 Өндірістік санитария .........................................................................................
4.2.1 Шу .....................................................................................................................
4.2.2. Электр қауіпсіздігі ..........................................................................................
4.2.3 Өрт профилактикасы .......................................................................................
4.2.4 Өртке қарсы жүргізетін шаралар....................................................................
5 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМІ
5.1 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау........................................................
5.2 Ұңғыма құрылысына смета жасау ...................................................................
5.3 Жобалық ұңғыманы қазудың салыстырмалы тиімділігі, техникалық-эконмикалық көрсеткіштер......................................................................................
ҚОРЫТЫНЫДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz