Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Құмкөл кен орнында қолданатын бұрандалы сорап диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 4
1 Геологиялық бөлім 5
1.1. Кен орын турал ы жалпы мағұлматтар 5
1.2. Кен орнының геологиялық зерттелу және игерілу тарихы 6
1.3 Стратиграфия 8
1.4 Тектоника 10
1.5 Мұнайгаздылығы 12
1.6 Сулылық 15
2 Техника-технологиялық бөлім 19
2.1 Құмкөл кен орнын игерудің тарихы және қазіргі жағдайы жөнінде 19
қысқаша мәлімет 19
2.1.1 Кен орнын игерудегі бекітілген варианттардың негізгі бағыттары 19
2.1.2 Сұйық пен газ өндіру өзгерісін талдау 19
2.1.3 Ұңғы қорларының өзгеру динамикасы 21
2.1.4 Қабаттағы қысым мен газды фактордың өзгеруі 22
2.1.5 І-кешен бойынша мұнай, газ және су өндірудің өзгеру динамикасын талдау 23
2.1.6 Қабат қысымының өзгеру динамикасы 24
2.2 "КУДУ" - ға сипаттама 25
2.2.1 Техникалық сертификациялар 28
2.3 Пайдалану алдындағы дайындық жұмыстары 29
2.3.1 Қабылдау бойынша тексеріс 29
2.4 Пайдалану алдындағы тексеру 32
2.4.1 Жетек басын қосу 32
2.4.2 Тежегіштерді қайта жіберу 33
2.5 Пайдалану 34
2.5.1 Жалпы бөлім 34
2.5.2 Тоқтату және қайта жіберу 35
2.6 Техникалық күтім көрсету 36
2.6.1 Майлау бойынша күтім көрсету 36
2.6.2 Сальниті қорап және штангалық орталықтандырғыштың төлкесі 37
2.6.3 Сальниктік қораптың қақпағын герматизациялау 38
2.6.4 Жетек басының нығыздамалары және сақиналардың тозуы 39
2.6.5 Тежегіш 39
2.7 Бұрандалы сорапқа жабдықтар таңдау 44
2.7.1 Бұрандалы сораптың негізгі параметрлерін есептеу 54
3 Экономикалық бөлім 59
3.1 "Құмкөлмұнай" МГӨБ-н ұйымдастырудың сипаттамасы 59
3.1.1 Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру 59
3.1.2 "Құмкөл МГӨБ-ң" еңбекті ұйымдастыру және жалақы алу 60
ерекшеліктері 60
3.2 Құмкөл кен орнының техникалық басшылық органдары 61
3.3 Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника-экономикалық 62
көрсеткіштердің талдауы 62
3.4 Жаңа техника-технология енгізудегі жылдық өндірістік шығындырды есептеу 63
3.5 Жылдық экономикалық тиімділікті есептеу 64
4 Еңбектi қорғау БӨЛІМІ 65
4.1 Ұңғыманы бұрандалы сораппен пайдаланудағы жұмыстардың 66
қауiпсiздiгi 66
4.1.1 Электр қауiпсiздiгi 69
4.1.2 Бұрандалы қондырғының жерге қосылуын есептеу 70
4.1.3 Өндірістік санитария 71
4.1.4 Өрт сөндіру қауіпсіздігі 74
5 қоршаған ортаны қорғау бөлімі 83
5.1 Негізгі қойылатын талаптар 83
5.1.1 Ластаушылардың сипаттамасы 83
5.1.2 Атмосфераны қорғау 85
5.1.3 Гидросфераны қорғау 87
5.1.4 Литосфераны қорғау 88
ҚОРЫТЫНДЫ 89
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 91

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz