Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қашаған кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

КIРIСПЕ 4
1. Геологиялық бӨлім 6
1.1 Жалпы мағлұматтар 6
1.2 Геологиялық зерттелгендігі туралы мағлұматтар. 10
1.2.1 Орындалған жұмыстар көлемі және олардың нәтижелері. 10
1.3 Кен орын тектоникасы. 13
1.4 Геологиялық құрылымы. 14
1.5 Мұнайгаздылығы 17
1.6 Флюидтердің физико-химиялық қасиеттері. 19
1.6.1 Қабат мұнайының қасиеті. 19
1.6.2 Мұнай мен газдың компоненттік құрамы. 21
1.6.3 Газсыздандырылған мұнайдың физико-химиялық қасиеті. 23
2 ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ 25
2.1 «Сұңқар» бұрғылау қондырғысының сипаттамасы 25
2.1.1 Бұрғылау қондырғысының ерекше тарихы 25
2.1.2 Баржаның топталуы 26
2.1.3 Каспий теңізінің солтүстік аймағы үшін баржаны жаңғырту 26
2.1.4 Жобалау белгілері 27
2.1.5 Баржаның тұрақтылығы 28
2.1.6 Бұрғылау қондырғысының жалпы сипаттамасы 28
2.1.7 Баржа жабдықтары және операциялары 31
2.1.8 Бұрғылау қондырғысының жабдықтары және жүйелері 35
2.1.9 Бұрғылау қондырғысының коммуналдық жүйелері. 41
2.2. Суасты бермдері және жасанды аралдар 49
2.2.1 Бағалау бермалары және аралдар 49
2.2.2 Жалпы негіздер және талаптар 50
2.2.3 Бермаларға қойылатын функционалдық талаптар 53
2.2.4 Кен орынды бағалау жұмыстарын жүргізуге арналған аралдарға қойылатын функционалдық талаптар 54
2.2.5 Аралдармен бермаларды жобалау критерийлері 56
2.2.6 Берма үшін жүктеме жағдайы 58
2.2.7 Берма құрамы 59
2.2.7.1 Жиналған блоктардан жасалған конструкция 59
2.2.8 Бермада “Сұңқар” тұрақтылығы 60
2.2.9 Мониторинг және бермаға қызмет көрсету 62
3 технологиялық бӨлім 63
3.1 Газлифт әдісіне теориялық кіріспе 63
3.1.1 Газлифтілі тәсілмен игерудің принциптері 66
3.1.2 Газлифт клапандары 68
3.2 Газлифт тәсілінің жұмыс істеу үрдісі 68
3.2.1 Сұйықтықты бөлу үшін газлифт тәсілінің сипаттамасы 70
3.3 Ұңғыларды газлифттілі тәсілмен пайдалануға аудару 73
3.4 Қашаған кен орнында газлифттілі әдісін пайдалану 75
3.5 Үздіксіз газлифтілі қондырғының есебі 77
4. Экономикалық бӨлім 80
4.1. Жиынтық табыс 81
4.2 Жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын салық 82
4.3 Салық салынатын табыс 84
4.4 Салық төленгеннен кейін қалған табыс 84
4.5 Дивидендтерге салынатын салық 85
4.6 Таза табыс 85
4.7 Үстеме табысқа салық 85
4.8 Пайданың ішкі нормасы 86
4.9 Үстеме пайдаға салынатын салық 88
4.10 Үстеме пайдаға салынатын салық сомасы 89
4.11 Кәсіпорынның таза қалдық пайдасын анықтау 90
4.12 Жылдық өндіру көлемі 90
4.13 Өнім бірлігінің өзіндік құны 90
4.14 Өнім бірлігіне келетін пайда 91
4.15 Таза табысты есепке алғандағы пайда 92
4.16 Пайдалылық 92
4.17 Инвестицияның өтелу мерзімі 93
4.18 Күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігі 94
4.19 Өнім өндірудің қию нүктесі 94
4.20 Шартты - тұрақты шығындар 94
4.21 Шартты-өзгермелі шығындар 94
4.22 Залалсыздық нүктесін алгебралық жолмен есептеу тәсілі 95
5. Еңбекті қорғау 95
5.1 Газлифттілік ұңғыларды пайдаланудағы қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау және жалпы мағұлматтар 95
5.2. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша шешімдер 97
5.2.1 Газлифтілік ұңғылардың қауіпсіздіктің жалпы шаралары 100
5.2.2 Қауіпсіздік техникасы 102
5.3. Апаттық байланыс 108
5.3.1 Навигациялық құралдар және белгі беру оттары 108
6 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 113
6.1 Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны (топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау 113
6.1.1. Атмосфераны ластау көздері 114
6.1.2. Гидросфераны ластау көздері 115
6.1.3. Литосфераны ластау көздері 119
6.1.4. Апаттар 119
6.2 Ұйымдастырушылық шаралар 120
6.3.Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік-техникалық шаралар 120
6.3.1 Атмосфералық ауаны қорғау 121
6.3.2 Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау 121
6.3.3 Гидросфераны қорғау 122
6.3.4 Жануарлар әлемін қорғау 122
6.3.5 Теңізге мұнай көмірсутектері төгілуінің алдын алу 123
6.3.6 Қалдықтарды басқару жоспары 124
ҚОРЫТЫНДЫ 129
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 132

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz