Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қарашығанақ кені диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 9
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 10
1.1 Кен орын туралы жалпы мәліметтер 10
1.2 Ашылу тарихы және кен орынның игерілуіне қысқаша шолу 12
1.3 Стратиграфия 13
1.4 Тектоника 18
1.5 Мұнайгаздылығы 19
1.6 Гидрогеологиялық мінездеме 20
1.7 Газ, конденсат және мұнайдың физикалық, химиялық қасиеттері 22
2 ТЕХНИКО – ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 25
2.1 Кен орынды игерудің қысқаша тарихы 25
2.2 Игерудің қазіргі күйін талдау 29
2.3 Ұңғыларды газогидродинамикалық зерттеу және олардың нәтижелері 33
2.4 Қарашығанақ кен орнындағы газконденсатты ұңғыларды кәсіпшілік зерттеу 40
2.5 Пайдалану ұңғымалардың кешенді зерттеу 42
2.5.1 Бақылау айырғышындағы ұңғыманы кешенді зерттеу 47
2.5.2 Бақылау айырғышындағы ҚМГККО-ның 126-шы пайдалану ұңғымасын кешенді зерттеудің нәтижелері. (мысал) 65
2.5.3 “Порта - Тест” қондырғысында пайдалану ұңғымаларын кешенді зерттеу 74
2.5.4 “Порта - Тест” қондырғысында ҚМГККО-ң 107-ші ұңғымасын кешенді зерттеу нәтижелері 76
2.6 Пайдалану ұңғымаларын жедел – зерттеу 82
2.7 Қолайлы технологиялық тәртіпті таңдау мен жабдықтарды іріктеу 83
2.7.1 Сораптық сығымдағыш құбырлардың ішкі диаметрлерін есептеу 84
2.7.2 Қолайлы шығымдарды және газ ұңғыларындағы депрессияны есептеу 85
2.7.3 Қолайлы технологиялық тәртіпті есептеу 86
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 88
3.1 Қарашығанақ кен орнында ұйымдастыру сипаттамалары 88
3.2 Өндіру пішіндері 88
3.3 Өндіруді объектілер арасында бөлу 89
3.4 Өндіру коэффициентінің есептелген шамасын талдау 93
3.5 Экономикалық есептеулермен ұсынылған варианттарды талдау нәтижелері 96
3.6 Кен орынды игерудің экономикалық үлгісі 99
3.6.1 Жалпы жағдай 99
3.7 Жобаны жүзеге асырудың тиімділік көрсеткіштері 105
3.8 Газ айдау станциясын пайдаланудың экономикалық тиімділігін есептеу 106
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 111
4.1 Еңбекті қорғаудың артықшылығы 111
4.2 Қарашығанақ кен орнындағы қауіпті және зиянды факторлар анализі 111
4.3 Қорғаныс шаралары 112
4.3.1 Өндірістік санитария 112
4.3.2 Қауіпсіздік техникасы 112
4.3.3 Өрттік қауіпсіздік 115
4.4 Ұңғы сағасының жарылу және өрт қауіптілігі бойынша сипаттамасы 116
4.5 газды және газды – конденсатты ұңғыларын пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 117
4.5.1 Ұңғыларды меңгеру 117
5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 121
5.1 Қоршаған ортаға тасымалдау және газ мұнай өңдеу технологиясы әсерінің негізгі факторлары 121
5.1.1 Атмосфераның ластаушы көздері ретінде технологиялық үрдістердің анализі. 125
5.1.2 Топыраққа және жер қойнауына әсер етуі 126
5.2 Ұйымдастыру шаралары 128
5.3 Атмосфераны қорғауды қамтамасыз ету 128
5.4 Гидросфераны және литосфераны қорғау 130
ҚОРЫТЫНДЫ 132
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 133

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz