Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Кенқияқ кен орнындағы тереңдігі 4958 пайдалану ұңғымасын бұрғылау диплом жұмысы

Мазмұны

КІРСПЕ ............................................................................................
I ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ .........................................................
1.1 Географиялық және экономикалық жағдайлары ....................
1.2 Стратиграфия ..............................................................................
1.3 Тектоника .....................................................................................
1.4 Мұнай-газдылығы.........................................................................
1.5 Сулылығы .....................................................................................
1.6 Өнім қабатын ашу әдісі ...............................................................
1.7 Ұңғыдағы геофизикалық зерттеулер...........................................
II ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ .....
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу.....................................
2.2 Ұңғы құрылмасының жобалау және дәлелдеу............................
2.3 Қашаулар мен шегендеуші тізбектің диаметрін таңдау.............
2.3.1 Беріктілікке есептеу.....................................................................
2.3.2 Ауырлатылған бұрғылау құбырын есептеу..............................
2.4 Ұңғыны жуу.....................................................................................
2.4.1 Жуу сұйығын таңдау және олардың параметрлерін
тереңдік бойынша анықтау..........................................................
2.4.2 Жуу сұйығының шығынын есептеу............................................
2.4.2.1 Ұңғыны жуудағы гидравликалық есептеу...............................
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау......................................................
2.5.1 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау.............................
2.5.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары
үшін жуу сұйығының шығынымен жобалау.............................
2.5.2.1 Қашауға түсірілген өстік салмақ, оның айналу жиілігін анықтау
2.5.2.2 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау..........................
2.6 Ұңғыларды бекіту...........................................................................
2.6.1 Шегендеуші құбырлар тізбегін жобалау және беріктікке есепте..
2.6.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрылмалары..
2.6.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстар.....
2.6.4 Ұңғы оқпанын дайындау жұмыстары..............................................
2.6.4.1 Бұрғылау жабдықтары мен қондырғыларын дайындау...............
2.6.4.2 Шегендеуші құбырлар тізбегін ұңғыға түсіру..............................
2.6.4.4 Шегендеуші құбырларды цементтеу тәсілін таңдау
және оларды цементтеуге есептеу....................................................
2.6.4.5 Цементтеу процесіндегі гидравикалық есептеулер........................
2.6.4.6 Цементтеудің гидравикалық есептеу программасы
2.6.6.7 Гидравикалық есептеу........................................................................
2.7 Ұғыларды игеру.....................................................................................
III АРНАЙ БӨЛІМ ..................................................................................
3.1 Шегендеуші құбырлар тізбесінің жабдықтау технологиясы
IV ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ............................................................
4.1 Өндірістің қауіпті және зиянды өндірстік факторларымен талдау..
4.2 Қорғаныс шаралар..................................................................................
4.2.1 Жалпы шаралар....................................................................................
4.2.2 Өндірістік санитария..........................................................................
4.2.3 Өндірістік шағын климат...................................................................
4.2.4 Өндірістік жарықтама
4.3 Техникалық қауіпсіздігі.........................................................................
4.4 Электр қауіпсіздігі
4.5 Өрт қауіпсіздігі ......................................................................................
4.6 Қоршаған ортаны қорғау.......................................................................
V ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ...............................................................
5.1 Ұңғылардың құрылысы кезіндегі жұмыстарды ұйымдастыру.........
5.1.1 Ұңғы құрылыс циклінің нормативтік ұзақтығы н дәлелдеу...........
5.1.2 Жобалық ұңғы құрылысының сметалық құнын есептеу................
Пайдаланған әдебиеттер............................................................................

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz