Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Кенжалы - Жарлыоба геология диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ...............................................................................……………………...8
1 Геологиялық бөлім
1.1.Алаңның физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары...10
1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық тарихы ....……………..........12
1.3. Литологиялык, стртиграфиялық қимасы ......................……….......23
1.4.Тектоника........................................................................…………........37
1.5. Мұнайгаздылығы...........................................................………...........51
1.5.1.Оңтүстік, оңтүстік – шығыс Каспиймаңы ойпатында тұз карниздерінің таралуы.........................................................................................60
І.6. Жер асты суларының сипаттамасы........................…….................63
1.7. Мұнай және газ қорларын есептеу.......................……................71
І.8. Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі..............74
1.8.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері.............74
1.8.2. Іздестіру ұңғымаларын орналастыру жүйесі..............................76
II Техникалық бөлім
2.1. Бұрғылаудың геологиялық жағдайлары............................................77
2.2. Тасбаған мен шламды алу....................................................................77
2.3. Жуу сұйықтығының сипаттамасы........................................................80
2.4. Құбырдың конструкциясын жобалау..................................................82
2.4.1.Пайдалану тізбегінің беріктігін есептеу...........................................87
2.5.Пайдалану тізбегін цементеуге есептеу...............................................93
2.6. Ұңғы сағасына орналастырылатын жабдықтарды таңдау................97
2.7. Зертханалық зерттеулер........................................................................98
III Экономикалық бөлім
3.1 Өндірістің ұйымдастырылуы...............................................................99
3.2 Материалды-техникалық жабдықтау................................................100
3.3 Ұңғы құрылысын қажет мерзімде негіздеу......................................101
3.4. Негізгі техника – экономикалық көрсеткіштер есебі......................102
3.5. Жобалау ұңғымасының құрылысын қаржыландыру......................109
IV Еңбек қорғау
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау.....................112
4.2 Қорғаныс шаралары............................................................................114
4.2.1 Жалпылама шаралар........................................................................114
4.2.2 Өндірістік санитария........................................................................115
4.2.2.1 Жалпылама шаралар.....................................................................115
4.2.2.2 Өндірістік шағын климат.............................................................116
4.2.3 Техника қауіпсіздігі.........................................................................118
4.2.4 Электр қауіпсіздігі...........................................................................120
4.2.5 Өрт қауіпсіздігі.................................................................................122
4.3 Қоршаған ортаны қорғау....................................................................122
ҚОРЫТЫНДЫ ....................................................................................................124
ТIРКЕМЕЛЕР
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz