Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Забұрын кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе...........................................................................................................
Андатпа.........................................................................................................
1 Техника-технологиялық бөлім
1.1Кен орын туралы жалпы мәліметтер.....................................................
1.2Игерудің I-объектісі ...............................................................................
1.3 Игерудің II-объектісі..............................................................................
1.4Игерудің III-объектісі.............................................................................
1.5Мұнайды өңдеуге дайындаудың негізі.................................................
1.5.1Мұнай дегазациясы..............................................................................
1.5.2 Мұнайды тұрақтандыру......................................................................
1.5.3 Мұнай эмульсиялары..........................................................................
1.5.4 Мұнай эмульсияларын бұзу әдістері................................................
1.5.5 Мұнайды сусыздандыру....................................................................
1.5.6 Мұнайды тұзсыздандыру...................................................................
1.5.7 Электротұзсыздандыру құрылғысының негізгі түрлері.................
1.6 Мұнайды бірінші ретті дайындаудың технологиялық сызбасы.......
1.6.1 МДҚ құрылғысының технологиялық процесінің сипаттамасы....
1.6.2 Технологиялық сызбаның сипаттамасы..........................................
1.6.3 Жұмыстың резервтік сызбасы.........................................................
1.6.4 Реагент-деэмульгаторды дайындау және айдау сызбасы.............
1.6.5 Аппараттарды өнімнен және бұқтырмаларды орнату..................
1.7 МДҚ-ның жұмыс регламенті..............................................................
1.7.1 МДҚ цехының жалпы сипаттамасы ...............................................
1.7.2 МДҚ құрылғысының жұмыс істеу режимінің технологиялық нормалары....................................................................................................
1.7.3 Технологиялық процесті бақылау.МДҚ құрылғысының дабылы және жұмысты тоқтату жүйесі...................................................................
1.7.4 МДҚ құрылғысын іске қосу және өшіру тәртібі............................
1.8 Электродегидратор есебі.......................................................................
1.8.1 Есептің шарты.....................................................................................
1.8.2 МДҚ құрылғысының өнімі................................................................
1.8.3 Материалдық және жылулық баланс...............................................
1.9 Мұнай эмульсияларын жылыту блогының есебі...............................
1.9.1 Жылытушының механикалық есебі................................................
2 Экономикалық бөлім
2.1 Қабат қысымын ұстау жүйесіне кеткен жылдық өндірістік шығындар есебі..........................................................................................
2.1.1 Энергетикалық шығындар есебі.....................................................
2.1.2 Қосымша материалдар шығындар есебі.......................................
2.1.3 Мұнайды жинауға тасымалдауға және технологиялық дайындауға кететін шығындар.................................................................
2.1.4 Қабатқа жасанды әсер ету бойынша шығындар...........................
2.1.5 Еңбек ақы қорының есебі.................................................................
2.1.6 Күрделі жөндеуге кеткен шығындар...............................................
2.1.7 Экономикалық тиімділік есебі.........................................................
3 Еңбекті қорғау бөлімі
3.1 Мұнай мен газды жинау және дайындау кездегі қауіпсіздігі және зиян өндірістік факторларды талдау.........................................................
3.2 Қорғаныс шаралары..............................................................................
3.2.1 Айырғыштар.......................................................................................
3.2.2 Резервуарлардың,сораптардың,мұнай жинау және газ жинау торларының жұмысының қауіпсіздігі.......................................................
3.2.3 Мұнай және газды дайындау қондырғыларының жұмысы кезіндегі техника қауіпсіздігі.....................................................................
4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі
4.1 Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері......
4.2 Технологиялық процесте мүмкін болатын ретсіздіктер...................
4.3 МДҚ құрылғысын апаттық өшіру......................................................
4.4 Түтін газдардың атмосфераға шығуы................................................
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz