Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Жаңғыз Тақырсай қаз мұнай диплом жұмысы

Мазмұны

1. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 2
1.1 Жұмыс ауданының климаттық-географиялық жағдайы 2
1.3 Литологиялық – стратиграфиялық қима 3
1.4 Тектоника 8
1.5 Мұнайгаздылығы 9
1.6 Сулылығы 12
1.7 Ұңғыны қазу кезінде кездезеуі мүмкін қиындықтар 12
аймақтары 12
1.8 Керн алу аралықтары 12
2. ТехникалыҚ жӘне технологиялыҚ бӨлім. 13
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдап алу 14
2.2 Ұңғы құрылмасын жобалау 15
2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар 24
тізбегін беріктікке есептеу 24
2.3.1 Ауырлатылған бұрғылау құбырларын (АБҚ) есептеу 25
2.3.2 Ауырлатылған бұрғылау құбырлар диаметрін есептеу 25
2.3.3 Негізгі қауіптілік шарты төмендегідей анықталады 26
2.4 Ұңғыны жуу 33
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін 33
әр тереңдік аралықтары үшін тағайындау 33
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың 34
химиялық реогенттердің, ауырлатқыштың және тағы 34
басқа материалдардың шығындарын анықтау 34
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және үңғы сағасына сақылаусыздыққа орналынатын жабдықтарды таңдау 38
2.4.4 Ұңғыны жуудың гидравликалық есебі 39
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдап алу 44
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынның жобалау 48
2.6.3 Қашауға өстік салмақ пен оның айналу жиілігін жобалау 51
2.6. Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау 53
2.6.1 Өндірістік статистикалық мәліметтер бойынша қашаулар өлшемдері мен моделдерін таңдап алу және олардың жұмыс көрсеткіштерін жобалау. 53
2.6.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау 60
2.7 Ұңғыны бекіту 61
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және 61
оларды беріктікке есептеу 61
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің 64
төменгі құрамалары 64
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық 65
жұмыстары және оларды түсіру 65
2.7.4 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді 66
цементтеуге есептеу 66
2.8 Ұңғыларды игеру 74
2.9. Еңбекті қорғау бөлімі 76
2.9 Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны бүлдіруден және 77
ластанудан сақтау 77
2.9.1. Қауіпсіздік техника шаралары, кәсіп-санитарлық және 77
өртке қарсы сақтық шаралары. 77
2.9.2 Қоршаған ортаны қорғау 85

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz