Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Жаңажол кені мұнай диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 3
1.ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛМ. 3
1.1.Кен орнының физика-географиялық және экономика- 3
географиялық сипаты. 3
1.2. Кен орнын геология-геофизикалық зерттеу және игеру тарихы. 5
1.3.Стратиграфия. 10
1.4.Тектоника. 16
1.5.Мұнайгаздылығы. 18
1.6. Сулылығы. 20
2.ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ. 22
2.1 Жаңажол кен орнын игеруін талдау. 22
2.2.Кен орнын игерудің қазіргі жағдайы және қысқаша тарихы. 26
2.3.Айдау және пайдалану скважиналарының динамикалық қоры. 29
2.4 Қабат қысымын көтеру және ілесспе су, мұнай мен газ өндірудің динамикасы. 30
2.5. Жаңажол кен орнында скважиналарды пайдалану әдістері. 31
2.5.1. Жаңажол кен орнындағы терең сорапты мұнай өндіру технологиясы. 35
2.5.2.Скважиналарды бастыру. 42
2.6. Скважинаны пайдалану кезіндегі туындайтын қиындықтар және олармен күресу жолдары. 42
2.7. Скважиналарды күрделі жөндеу 43
2.8. Асфальтендер және парафин шөгінділерімен күрес. 44
2.8.1. Жаңажол кен орнындағы жабдықтарды коррозиядан қорғау. 45
2.9.Есептеу бөлімі. 48
2.9.1.Есептеу үшін негізгі мәліметтер. 48
2.9.2. Сорапты компрессорлы құбырларының (НКТ) тізбегі бойынша ҚҚТ (КРД) тұрғызу. 56
2.9.3. Шығару (откачка) режимінің параметрлерін анықтау. 62
2.9.4. Штангалы тізбектің конструкциясын таңдау. 65
2.9.5. Штангалы сорапты қондырғының беру коэффициентін анықтау. 66
2.9.6.Тербелмелі станок качалканы таңдау және штанга алқасының нүктесіне әсер ететін күшті анықтау. 68
2.9.7. Штангалы сорапты қондырғы жұмысының пайдалану көрсеткіштерін есептеу. 72
3.ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ. 72
3.1(Октябрьмұнай( МГӨБ ұйымдастырушылық сипаты. 73
3.2. Негізгі және көмекші өндірістік ұйымдар. 73
3.3. (Октябрьмұнай( МГӨБ-ғы жалақы және еңбекті ұйымдастыру. 74
3.4. Жаңажол кен орнын пайдаланудағы техника-экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасау. 76
3.4.1.Өнімнің бірлігінің өзіндік құнын талдау. 77
3.5. Скважинадан 1 тонна мұнайды көтеруге кеткен шығындарды есептеу. 78
3.5.1. Күрделі қаржыны есептеу. 79
3.6. Мұнай өндірудегі шығындарды калькуляциялау. 81
3.6.1. Шартты келтірілген және меншікті күрделі шығындарды 84
есептеу. 84
4.ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ. 85
4.1.Еңбекті қорғау. 86
4.1.1.Фонтанды скважиналарды пайдалану қауіпсіздігі. 86
4.1.2. Машина және механизмдердің қауіпті аймақ өлшемдерін анықтау. 90
4.1.3. Сақтандыру және қоршау қондырғыларын таңдау. 91
4.1.4. Электр қауіпсіздігі. 92
4.1.5. Санитарлы-гигеналық шаралар. 93
4.1.6. Өртке қарсы шаралар. 94
4.2. Қоршаған ортаны қорғау. 94
Қорытынды 96
ҚолданылҒан Әдебиеттер тізімі 98

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz