Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Жаңажол газлифті диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 1
1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 2
1.1 Кенорны туралы жалпы мағлұмат 2
1.2 Физико-геологиялық зерттеудің тарихы және кенорын өңдеп шығару 3
1.2.1 Литология-стратиграфиялық сипаттама 5
1.3 Тектоника 9
1.3.1Газмұнайлылық 11
1.3.2Сулылық 15
1.3.3 Өнімді будалаудың коллекторлық қасиеттері 16
1.3.3 Мұнай, газ және су өнімдік будалардың қасиеттері. 17
1.4 Жаңажол кенорынындағы ұңғыманы газлифті пайдалану 17
1.4.1 Газлифт бөліміне теориялық кіріспе 19
1.4.2 Газлифтті пайдалану принциптері 23
1.4.3 Газлифті клапандар 25
1.4.4 Үздіксіз газлифт 26
1.4.5 Периодтық газлифт 28
1.5 Ұңғыманың шектелген өнімі кезіндегі компрессорды нәтижелеуді есептеу 28
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 31
2.1 НГДУ “Октябрьскнефть” ұйымдастыру-экономикалық сипаты 31
2.1.1 “Октябрьскнефть” НГДУ-дың өндірістік құрылымы 33
2.1.2 Еңбекті ұйымдастыру және оның төлемі 34
2.2 Газкөтергіш әдісін пайдаланудың экономикалық нәтижесін есептеу 35
3 Еңбекті қорғау 39
3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларын талдау 39
3.2 Ұңғыларды газлифтілі пайдаланудың қауіптілігі 43
4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 48
4.1 Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны (топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау 48
4.1.1 Атмосфераны ластау көздері 49
4.1.2 Литосфераны ластау көздері 50
4.1.3 Апаттар 51
4.2 Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік-техникалық шаралар 51
4.2.1 Атмосфералық ауаны қорғау 52
4.2.2 Су ресурстарын қорғау және рационалды пайдалану 53
4.2.3 Литосфераны (топырақты, жер қойнауын ) қорғау. 53
4.2.4 Жануар әлемін қорғау 54
4.3 Мұнай қалдықтарын жою 54
ҚОРЫТЫНДЫ 56
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 57

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz