Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Бұрғылау жасағы 5000 диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе ....................................................................................................................
1. Техникалық бөлімі ...........................................................................................
1.1. Арнаулы .........................................................................................................
1.2. Қолданылатын қондырғыларға шолу және олардың анализі.
1.3. Прототипті таңдап алу және негіздеу..........................................................
1.4. Техникалық сипаттамалары .........................................................................
1.5. Бұрғылау жасағының монтаждау тәсілін жетілдіру..................................
1.6. Жабдық...........................................................................................................
1.7. Қауіпсіздік шараларын атап өту..................................................................
1.8. Монтаж..........................................................................................................
2. Есептеу бөлімі..................................................................................................
2.1. Есептік жүктеулерді анықтау .....................................................................
2.1.1. Тік (вертикаль) жүктеулер........................................................................
2.1.2. Көлденең (горизонталь) жүктеулер.........................................................
2.2. Тік және көлденең жүктеулер әсерінен болатын мұнаралардың есептеулері............................................................................................................
2.2.1. Мұнара аяқтары серіппелерінің есері......................................................
2.3. Шектеулі жадай бойынша есептеу..............................................................
2.3.1. Шектеулі кернеу бойынша есептеу..........................................................
2.4. Белдік және мұнараның басқа элементтерінің есері.................................
2.5. Мұнараны толық беріктікке есептеу...........................................................
2.5.1. Мұнара түрдегі мұнаралар........................................................................
2.5.2. Діңгек түрдегі мұнаралар..........................................................................
2.6. Мұнара түрдегі мұнаралардың есері..........................................................
3. ЭЕМ-де есептеу...............................................................................................
3.1. Өтімділік қисығын есептеу..........................................................................
3.2. Ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық уақытын анықтау............................................................................
4. Экономикалық бөлім........................................................................................
4.1. Технико-экономикалық есептеулер.............................................................
4.2. АСП-ны қолданудың арқасында ұңғының өтімділігінің уақыт өзгерісін есептеу .................................................................................................................
4.3. ЭМТ – электромагнит тормозын қолдану арқасында уақытты тиімді пайдалану..............................................................................................................
4.3.1. Көтеріп – түсіру операциясының уақытының үнемділігі......................
4.3.2. ЭМТ – 4500 тормозының эксплуатациялық сенімділігінң арқасында ремонтна жіберілетін уақыттың азаюы.............................................................
4.3.3. Ірі блоктарды тар сораппен орын уаыстырғандағы үнем.......................
4.4. Жаңа қондырғыны қолданғанда тұтынушының бір жылдық шығынының өзгеруі..............................................................................................
4.4.1. Бұрғылау бригадасының жалақысы.........................................................
4.4.2. Қондырғының тікелей шығындары..........................................................
4.4.3. Желіден жұмсалатын қуат.........................................................................
5. Еңбекті қорғау бөлімі......................................................................................
5.1.Еңбекті қорғауды жалпы ұйымдастыру шаралары......................................
5.2.Техникалық шаралар.....................................................................................
5.3.Электр қауіпсіздігі........................................................................................
5.4. Қозғалмалы станок, мәшіне және механизмдерді қалқандау.................
5.5. Жерге тұйықтау қорғанышын есептеу......................................................
5.6. Санитарлық – гигиеналық шаралар...........................................................
5.7.Жабдықталғандықты есептеу......................................................................
5.8. Өртке қарсы шаралар..................................................................................
Қорытынды.........................................................................................................
Әдебиеттер тізімі................................................................................................

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz