Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Батыс Қаратүлей алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылы болашағы мен мұнай-газ кеніштерін іздестіру жұмыстарының жобасы диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1. Алаңның (ауданның) физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы. . . . .
1.3. Литологиялық, стратиграфиялық қима. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Тектоника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.5. Мұнай-газ белгілері мен барлығын және кен орындарын ашудың болашағы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Жер асты суларының сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Мұнай және газ қорларын есептеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі. . .
1.8.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. . . . . . . . .
1.8.2.І здестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. . . . . .
1.9. Мұнайгаз түзуші кешендердің пайда болуы.(арнайы тарау). . .
II. ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ
2.1. Ұңғы бұрғылаудың геологиялық жағдайлары . . . . . . . . . . . . .
2.2. Жуу сұйықтығының қатарының сипаттамасы . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Ұңғымалардың үлгілі құрылмасын негіздеу. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Қолдану тізбегін есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Пайдалынатын құбырды цементтеуді есептеу. . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Ұңғы сағасын жабдықтау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Геологиялық, геофизикалық зерттеулер жинағы. . . . . . . . . . . . . .
2.5.1. Шламды және жыныс үлгісін іріктеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2. Геологиялық, геохимиялық зерттеулер. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
2.5.3. Өнімді қабаттарды сынау және бақылау . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.4. Пайдалану тізбегі түсірілгенен кейін, ұңғыны өнімдікке байқау..
III. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Мұнай мен газға геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру. .
2.5.5. Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.6. Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру. . . .
2.5.7. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу. .
IV.ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
4.1. Еңбек қорғау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Пайдалы қазбалар, мұнай-газдың физикалық, химиялық қасиеттері.
4.1.3. Таңдаған қоймалар мен қоршаған ортаны қорғау. . . . . . . . .
4.2. Қоршаған ортаны қорғау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Табиғи қоймалар мен қоршаған ортаны қорғау. . . . . . . . . . . . .
ҚОРЫТЫНДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz