Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Батырмалы ортадан тепкіш электроосорапты қондырғыны қолдану Өзен кен орнында диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 10
1 ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 11
1.1 Өзен кен орны туралы жалпы мағлұматтар 12
1.2 Кен орнының геологиялық құрылымы 14
1.2.1 Стратиграфиясы 16
1.2.2 Тектоникасы 20
1.3 Мұнайгаздылығы 23
1.3.1 Сулылығы 26
1.4 Өзен кен орнын жобалау және игеру тарихы 29
1.5 Кен орнын игерудің жағдайы 31
1.5.1 Өзен кен орны бойынша ұңғылар қорының жағдайы 39
1.5.2 Қабат қысымын ұстау жүйесінің жағдайы 41
1.5.3 Ұңғы өнімдерін жинау және дайындау жүйесі 43
1.5.4 Кен орнында игеру технологиясын жетілдіру 45
1.6 Өзен кен орнындағы XIII горизонттың энергетикалық жағдайының сипаттамасы 45
1.7 Өзен кен орнындағы ортадан тепкіш электрлі сораппен жабдықталған ұңғыны пайдалану 53
1.8 ОТЭС-қа арналған жабдықтарды таңдау және оның түсірілу тереңдігін есептеу 72
1.8.1 Сорапты құбырлар диаметрін таңдау 73
1.8.2 ОТЭС-тың қажетті арынын анықтау 74
1.8.3 Сорапты таңдау 76
1.8.4 Кабельді таңдау 77
1.8.5 Қозғалтқышты таңдау 78
1.8.6 Агрегаттың негізгі диаметрін анықтау 79
1.8.7 Автотрансформаторды таңдау 80
1.8.8 Бір тонна сұйықты өндіруге кететін электр энергиясының меншікті шығынын анықтау 82
1.8.9 Қысымның таралу қисығын тұрғызу арқылы сораптың түсірілу тереңдігін анықтау 82
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 94
2.1«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамының ұйымдастырушылық-өндірістік құрылымы 94
2.1.1 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру 94
2.1.2 Техникалық жабдықталуы. Автоматтандырылуы мен телемеханикаландырылу дәрежесі 96
2.1.3 Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру 96
2.1.4 Кәсіпорынның көлік құралдарын ұйымдастыру 97
2.1.5 Ұңғыларды жөндеуді ұйымдастыру 98
2.1.6 «Өзенмұнайгаз» АҚ бойынша еңбек және еңбек ақыны ұйымдастыру 99
2.2 Жаңа техника мен технологияны енгізудегі жылдық экономикалық тиімділікті анықтау 101
2.2.1 Іс-шараны енгізгеннен кейінгі өнім өндіру көлемін есептеу әдісі 102
2.2.2 Еңбек ақы қорының есебі 103
2.2.3 Қабатқа жасанды әсер ету бойынша шығындарды анықтау 103
2.2.4 Қосымша материалдарға кететін шығындар 104
2.2.5 Суды технологиялық дайындауға жұмсалатын шығындар 104
2.2.6 Энергетикалық шығындарды есептеу 105
2.2.7 Мұнайды технологиялық дайындау мен тасымалдауға кететін шығындар 105
2.2.8 Ағымдағы жөндеуге кететін шығындар 105
2.2.9 Еңбек ақы қорынан төленетін төлемдер 106
2.2.10 Басқа да ақшалай шығындар 106
2.3 Мұнай өндірудегі жаңа техниканы енгізудің жылдық экономикалық тиімділігін есептеу 106
3 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 108
3.1 Батырмалы ортадан тепкіш электросораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау 108
3.2 Қорғаныс шаралары 110
3.2.1 Өндірістік санитария 111
3.2.2 Батырмалы ортадан тепкіш электросораптармен жабдықталған ұңғыларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі 112
3.2.3 Электр қауіпсіздігі 114
3.2.4 Өрттік-жарылыстық қауіпсіздік 114
4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 119
4.1 Өндірістің биосфераға әсерін талдау 119
4.1.1 Атмосфераға әсері 120
4.1.2 Гидросфераға әсері 121
4.1.3 Литосфераға (топырақ және жер қойнауына) әсері 122
4.1.4 Мүмкін апаттық жағдайларды бағалау және олардың салдары 122
4.2 Ұйымдастырылған шаралар 123
4.3 Техникалық шаралар 123
4.3.1 Атмосфераны қорғау 123
4.3.2 Гидросфераны қорғау 125
4.3.3 Литосфераны (топырақ пен жер қойнауын) қорғау 126
4.3.4 Инженерлік қорғаныс және табиғи қорғау шаралары 129
4.3.5 Радиациялық қауіпсіздік 130
4.4 Батырмалы ортадан тепкіш электрлі сорапты (ОТЭС) қолдану кезіндегі жұмысшы мен қоршаған табиғи ортаны қорғау 131
4.4.1 Топырақ жабындысы 132
4.4.2 Сораптарды пайдалану нәтижесінде түзілетін қалдықтардың әсері 132
ҚОРЫТЫНДЫ 134
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 135

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz