Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Альфа кен орнындағы фонтанды ұңғыларды жерасты және жерүсті жөндеу жұмыстары диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ 2
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 3
1.1 Кен орын туралы жалпы мағлұмат 3
1.2 Кен орынның игерілуі мен геологиялық зерттелу тарихы 4
1.3 Литологиялық-стратиграфиялық сипаттама 6
1.4 Тектоника 11
1.5 Мұнайгаздылығы 12
1.6 Сулылығы 23
2 ТЕХНИКАЛЫҚ - ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 26
2.1 Альфа теңіз кен орнын игерудің қысқаша тарихы мен қазіргі жағдайы. 26
2.1.6 Ұңғыны пайдалану көрсеткіштері 31
2.1.7 Альфа теңіз кен орынын игеру барысынан туындайтын тұжырымдар. 32
2.2 Фонтанды ұңғыларды жөндеу. 33
2.3 Фонтанды ұңғыларды пайдалану. 35
2.4 Фонтанды ұңғыларды игеру. 35
2.4.1 Фонтанды үңғының жер асты және жер үсті қондырғылары. 37
2.4.2 Жер асты және жер үсті қондырғыларын тоттанып-тозуымен күресу. Күресу тиімділігі. 42
2.4.3 Фонтанды ұңғыларда парафин түзілуімен күресу. Күрес тиімділігі 43
2.5 Фонтанды ұңғыларды зерттеу 44
2.6 Кен орнындағы зерттеу жұмыстарының жағдайы 45
2.7 Фонтанды ұңғыларды зерттеу әдістері мен технологиялары. Зерттеу кезінде қолданылатын қондырғылар мен саймандар 45
2.8 Фонтанды ұңғыларды зерттеу мәліметтерін өңдеу. Өнделген мәліметтерді пайдалану. 47
2.9 №2243 Типтік ұңғысына фонтанды көтергішті таңдау 48
2.9.1 Жаңажол кен орнының №2243 ұңғысын (фонтанды) есептеу 48
2.9.2 Фонтанды ұңғы пайдаланудың нақты жолын жобамен салыстыру 60
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 85
3.1 "Октябрьск мұнай" мұнай-газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы 85
3.2 "Октябрьск мұнай" мұнай-газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдай-күйі 87
3.2.1 Мұнай газ өндіру басқармасының қызметкерлерінің жол ақысының жағдайы 88
3.3 Техника-экономикалық көрсеткіштердің талдауы 91
3.4 Күрделі қаржыны есептеу 93
3.5 Жылдық өндіруге кеткен шығындар: 94
3.5.1 Энергияға кететін шығын 95
3.5.2 Жер асты жөндеуге кеткен шығын 95
3.5.3 Амортизациялық төлемдер 95
3.5.4 Еңбек ақы қоры шығындары 95
3.5.5 Еңбек ақы қоры төлемдері 96
3.6 Мұнайдың өзіндік құнын есептеу 96
3.7 Экономикалық тиімділік 96
4. Еңбек қорғау 99
4.1 Өндірістік қауіпті және зиянды факторларды талдау 99
4.2 Қорғаныс шаралары 100
4.2.1 Қауіпсіздіктің жалпы шаралары 100
4.2.2 Қауіпсіздік техникасы 102
4.2.3 Санитарлық-гигиеналық шаралар 104
4.2.4 Өртке қарсы шаралар 104
5 Қоршаған табиғи ортаны қорғау 105
5.1 Атмосфераны, литосфераны, гидросфераны ластану көзі ретінде қарастыратын технологиялық процестерді талдау 105
5.1.1 Атмосфераның ластану себептері 107
5.1.2 Гидросфераның ластану себептері 107
5.1.3 Литосфераның ластану себептері 108
5.2 Ұйымдастыру шаралары 108
5.3 Инженерлік қорғау және табиғатты қорғау шаралары 109
5.3.1 Атмосфераны қорғау 109
5.3.2 Гидросфераны қорғау 111
5.3.3 Литосфераны қорғау 112
ҚОРЫТЫНДЫ 114
ПАЙДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 116

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz