Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Алмаз алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылы болашағы мен мұнай мен газ кеніштерін іздестіру жұмыстарының жобасы диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Геологиялық бөлім
1.1. Алаңның (ауданның) физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы. . . . . . . .
1.3. Литологиялық, стратиграфиялық қима. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Тектоника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Мұнай-газ белгілері мен барлығын және кен орындарын ашудың болашағы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.5.1.Жер қыртысындағы мұнай мен газдардың таралуы (арнайы тарау).
1.6. Жер асты суларының сипаттамасы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Мұнай және газ қорларын есептеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі. . . . . .
1.8.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. . . . . . . . . . .
1.8.2. Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. . . . . . . . .
II. Техникалық бөлім
2.1. Ұңғыма бұрғылаудың геологиялық жағдайлары . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Бұрғылау кезінде ұшырайтын шиеленістер . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Керн және шлам алынатын аралықтар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Бұрғылау сұйығының түрі мен параметрлерін таңдау . . . . . . . . . .
2.3. Ұңғыма құрылмасын жобалау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Шегендеу тізбегінің диаметрін таңдау............... . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Пайдалану тізбегін беріктікке есептеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.Пайдалану тізбегін цементтеуге есептеу. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
2.5.Ұңғыма сағасына орналастырылатын жабдықтарды таңдау..........
III. Экономикалық бөлім
3.1. Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Ұңғы құрылысын қажет мерзімде негіздеу......................................
3.3. Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру. . . . . . . . .
3.4. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу. . . . .
IV.Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
4.1.Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау. . . . . . . . . . . .
4.2.Қорғаныс шаралары.............................................................................
4.2.1.Жалпылама шаралар............................................................ . . . . . . .
4.2.2.Өндірістік санитария. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2.1. Өндірістік жарықтама .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2.2.Өндірістік шағын климат................................................................
4.3.Техника қауіпсіздігі..............................................................................
4.3.1.Жалпы шаралар................................................................................. .
4.3.2.Электр қауіпсіздігі.......................................................................... . .
4.5Қоршаған ортаны қорғау................................................................. . . .
ҚОРЫТЫНДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz