Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қарашығанақ мұнайгазконденсат кен орнында қабат қысымын ұстау мақсатында қайта газ айдау әдісінің тиімділігін имитациялық модель (Eclipse) арқылы бағалау диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе................................................................................................................................................. 6

1. Геологиялық бөлім....................................................................................... 8

1.1. Кен орын туралы жалпы мәліметтер......................................................................................... 8

1.2. Ашылу тарихы және кен орынның игерілуіне қысқаша........................................................ 9

1.3. Стратиграфия............................................................................................................................. 10

1.4. Тектоника................................................................................................................................... 16

1.5. Мұнайгаздылығы...................................................................................................................... 16

1.5.1. Өнімді объектілердің коллекторлық қасиеттері.................................................................. 18

1.6. Гидрогеологиялық мінездеме.................................................................................................. 19

1.7. Газ, конденсат және мұнайдың физикалық, химиялық қасиеттері..................................... 20

1.7.1. Қабаттағы газ-конденсат  қасиеттері................................................................................... 20

1.7.2. Қабаттағы  мұнай  қасиеттері............................................................................................... 24

1.8. Мұнай мен газдың қорлары..................................................................................................... 27

2 Техника-технологиялық бөлім................................................................. 29

2.1. Игерудің технологиялық көрсеткіштік жүйесі...................................................................... 29

2.1.1. Игеру объектісін таңдау........................................................................................................ 29

2.1.2. Пайдалану ұңғыларының орналасу анализі........................................................................ 31

2.1.3. Кен орындарын игеру режимі.............................................................................................. 33

2.1.4. 01.01.10ж игерілген кен орындарының жағдайын және реттелуін   

бақылау.............................................................................................................................................. 37

2.2. Қабаттағы көмірсутекке әсер ету әдістері............................................................................... 39

2.3. Өндірудің техникаға арналған таңдауы және белгілері........................................................ 41

2.4. Технологиялық көрсеткіштердің, ұңғыма қорының структурасының және олардың қазіргі дебиттерінің анализі............................................................................................................................................... 43

2.5. Мұнай және газды игерудің технологиясы............................................................................. 47

2.6. Ұңғымаларды пайдалану түрлерінің көрсеткіштерінің мінездемесі................................... 52

2.7. Ұңғымаларды пайдалану кезінде қиындықтармен күресу және оны

алдын-алу жөніндегі салтанатты іс-шаралар............................................ 55

2.8. Ұңғы өнімдерін жинау жүйесінде және кәсіпшіліктік  дайындауға қойылатын талаптары мен кеңестер................................................................................. 60

3. Арнайы бөлім............................................................................................................................... 65

3.1. Eclipse-300 симуляциялық модельге қысқаша түсінік........................................................... 65

3.2. Қабат моделінің геолого-физикалық сипаттамасы және игеру нұсқалары........................ 66

3.3. Симуляциялық модель.............................................................................................................. 68

3.4. Симуляциялық моделде қолданылатын командалар мен мәліметтер................................. 69

3.4.1 Eclipse бағдарламасының құрылымы.................................................................................... 69

3.4.2. Қарашығанақ мұнай-газ-конденсат кен орынның қайта газ айдау әдісі арқылы қабат қысымын ұстау үшін жазылған бағдарлама коды.................................................................................................... 70

3.5. Қабатқа қайта газ айдау арқылы қабат қысымын ұстау мақсатында моделдеу кезінде алынған мәліметер........................................................................................ 72

4. Экономикалық бөлім................................................................................. 75

4.1. Ұңғыманы игерудің технико-экономикалық көрсеткіштері........... 75

4.2. Экономикалық тиімділік есебі............................................................. 84

5. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау........................................................................................ 88

5.1. газды және газды-конденсатты ұңғыларын пайдалану кезінде

еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету................................................................... 88

5.2 Еңбекті қорғау туралы заңнаманың негізгі ережелері........................................................... 89

5.3 АҚ «ҚПО б.в.» компаниясындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті

қорғау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру..................................................................................... 90

5.4. Компания аумағында, өндірістік және қосалқы орын жайларында

 жұмыс істейтіндердің тәртіптік қылықтарының жалпы ережелері........................................... 91

5.5. Негізгі қауіпті және зиянды факторлар................................................................................... 91

5.6. Жазатайым жағдайлар мен кәсіптік аурулардың алдын алу әдістері

және құралдары................................................................................................................................ 93

5.7. Электрмен жарақаттанудың алдын алу жөніндегі негізгі талаптар.................................... 93

5.8. Жеке қорғаныс құралдары. Жеке қорғаныс құралдарын берудің тәртібі

мен нормалары. Пайдалану мерзімі............................................................................................... 94

5.9. Өрт қауіпсіздігі. Өрттерді, жарылыстарды, аварияларды, болдырмаудың әдістері мен құралдары. Олар туындаған жағдайдағы қызметкерлер құрамының іс-қимылы................................................... 94

6. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі............................................................. 96

6.1. Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және

құқықтық құжаттар.......................................................................................................................... 96

6.2. Қоршаған ортаға тасымалдау және газ-мұнай өңдеу технологиясы

әсерінің негізгі факторлары.............................................................................. 97

6.3. Атмосфераның ластаушы көздері ретінде технологиялық үрдістердің анализі..... 99

6.3.1. Атмосфералық ауаны қорғау........................................................... 100

6.4. Су қорларын ластау көздері................................................................................................... 101

6.4.1. Су қорларын қорғау............................................................................................................. 103

6.5. Топыраққа және жер қойнауына әсер етуі..................................................................... 105

6.5.1 Жер қойнауын қорғау........................................................................ 106

6.6.  Қоршаған ортаны қорғау шараларын ұйымдастыру.......................................................... 109

6.7. Санитарлы-қорғау аймағы (СҚА)......................................................................................... 109

6.8. Қоршаған ортаның жағдайын бақылау және алдын-алу шаралары.................................. 110

Қорытынды..................................................................................................................................... 111

Қолданылған әдебиеттер тізімі..................................................................................................... 112

 

Қосымша

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1800 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz