Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Шариат заңы бойынша азаматтық құқықтың реттелуі және оның ерекшеліктері диплом жұмысы

К І Р І С П Е

         Дипломдық жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмыста ислам діні шарият заңы бойынша азаматтық құқықтың қалыптасуы мен даму кезеңдері, оның негізгі институттарының мәні мен мазмұны, ерекшеліктері сөз етіледі. Ислам діні таралуы нәтижесінде пайда болған әрі араб халифаты қоластына қараған мемлекеттердегі реттеушілік қызмет атқарған шарият заңы бойынша азаматтық құқық институтының жекелеген салаларына талдау жасалынып, азаматтық дау-дамайлардың қорғалып, қамтамасыз етілуіне талдаулар жасалынады, олардың қазақ  әдет–ғұрып құқығындағы негізгі азаматтық – құқықтық категориялардың дамуына әсері зерттеледі. Сонымен қатар, ізденуші ұлттық құқықтық болмысымыздың өткенімізбен сабақтас екендігін ескере отырып, шарият заңы нормаларының ұтымды тұстарын ұлттық азаматтық заңнаманы және оны қолдану тәжірибесін жетілдіру барысында пайдалану мүмкіндігі қарастырылады.

         Зерттеу тақырыбынң өзектілігі. Еліміздің әлеуметтік– экономикалық және саяси даму бағыттарының түбегейлі түрде өзгеруі қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді жаңа деңгейге көтеріп, заман талаптарына сәйкестендіруді талап етеді. Тәуелсіздігімізді жариялап, егеменді ел болғалы елімізде құқықтық реформа үстін-үстін жүргізіп, 1997 жылы Азаматтық кодексі қабылдағанымен, бұл нормативтік құқықтық актіге толассыз өзгерістер мен толықтырулар енгізуілуде. Мұны заңды құбылыс деп қарауға болады, себебі еліміздің әлеуметтік-экономикалық және саяси бағыттарының түбегейлі өзгерістерге ұшырауы сатылап дамуды қажет етеді.

         Қандайда болмасын мемлекет белгілі бір ұлттың негізінде құрылатынын ескерсек, Қазақстандағы мемлекетті құраушы халық қазақ халқы болғандықтан, оның заңдарында дәстүрлі ұлттық ерекшеліктері, басты ұстанымдары мен менталитеті көрініп, байқалып тұруы керек. Еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстан – ислам мәдениеті тараған байтақ әлемнің бір бөлігі. Өткен ғасырдың өн бойында атеизм халық сенімін сындыруға әрекеттеніп бақты. Алайда ілгерідегі ұрпақтың шариатқа беріктігі мен рухани табандылығының арқасында мұндай әрекеттен нәтиже шықпады. Тәуелсіздік алғаннан кейін адамдардың өз рухани бастауларына ден қоюы, шын мәнінде олардың табиғи қалаулары болатын. Бұл сияқты діни қайта жаңғыру мемлекет тарапынан қолдау тапты» [1. 102б.] – десе, екінші бір еңбегінде: «Ендігі жерде біз бәріміз бір атаның – қазақ халқының ұлымыз. Ендігі жерде бәріміздің де туған жеріміз біреу – ол жалпақ қазақ даласы» [2. 87б.] – дей келе, «Біз өзіміздің арғы, бергі ата-бабамыздың жүздеген буынының қалдырған өсиетін ақтап, мұраларын сақтап, молайта беру жолында топтасуға тиіспіз» [2. - 77б.] – деп, «Ана тілін армансыз бойға сіңіріңіздер. Өйткені бабаларымыздың ғұмыр тәжірибесі, дүниетанымы, мінез-құлқы, өзіндік болмыс бітімі осы тілде қаттаулы жатыр» [2.- 35б.] деп өте құнды бағдарлар береді. Міне, осы айтылған рухани-мәдени құндылықтарды бойымызға сіңірмей, тәуелсіздігіміздің тұғырын берік етіп, егеменді ел боламыз деудің өзі қиын.

 

 

Бағасы: 500 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз