Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Кінәнің екі нысаны диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе……………………………………………………………………........

3

 

І. Кінјніѕ екі нысаны туралы ілімніѕ даму тарихы

 

1.1.      Кінјніѕ екі нысаны субъективті жїктеу ќаєидасыныѕ

       даму кезеѕі ретінде………………………………………….............

 

5

1.2. Кінјніѕ екі нысанда болу ўєымы….....……………………..........

13

 

ІІ. Кінјніѕ екі нысанымен жасалєан ќылмыс

    ќўрамдарыныѕ ерекше сипаттаєы белгілері

2.1. Кінјніѕ екі нысанымен жасалатын ќылмыстардыѕ

      объективті жаќтарыныѕ ерекшелі……………………….............

2.2. Кінјніѕ екі нысанымен жасалєан ќылмыс

      ќўрамдарыныѕ субъективті белгілерініѕ ерекшеліктері........

 

ІІІ. ЌР ќылмыстыќ ќўќыєы Жалпы бґлімініѕ кейбір мјселелері

     мен кінјніѕ екі нысанда болуы

3.1. Кінјніѕ екі нысаны мен ќылмыс жиынтыєы .......................

3.2. Кінјніѕ екі нысанымен жасалєан јрекеттердегі

      ќылмыстыѕ жасалу сатылары……………………………………....

3.3. Кінјніѕ екі нысанымен жасалатын ќылмыстардаєы

      ќылмысќа ќатысу…………………………………….......................

 

Ќорытынды……………………………………………………………….......

Сілтемелер

Пайдаланылєан јдебиеттер тізімі……………………………………….

 

 

 

23

 

29

 

 

 

39

 

44

 

46

 

49

53

54

 

 Бағасы: 500 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз