Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қазақша дипломдар Психологиядан

1

Адамгершілік мәдениеті диплом жұмысы

2

Арттерапияның оқыту процесіндегі инновациялық технологияның озық үлгісі екендігін психологиялық жолмен анықтау диплом жұмысы

3

Ата-анасы ажырасқан жасөспірімдердің ажырасу жағдайына бейім диплом жұмысы

4

Ата-анасы ажырасқан жасөспірімнің ажырасу жағдайына бейімделудегі психологиялық ерекшеліктер диплом жұмысы

5

Атақұлдық ой-пікірлерінің патриоттық тәрбиеге ықпалы диплом жұмысы

6

Ауыл мектептеріндегі жасөспірімдердің өнегелілік қасиеттерін қалыптасуы қазіргі жағдай мәселесі диплом жұмысы

7

Әл-Фарабидің педагогикалық және психологиялық көзқарастары диплом жұмысы

8

Әртүрлі жас шамасындағы балалардың қарым-қатынас ерекшеліктерінің психологиялық-педагогикалық негіздері диплом жұмысы

9

Балалар ұжымын қалыптастыруға қажетті мұғалімнің кәсіби маңызды сапаларын ( қасиеттерін) анықтау диплом жұмысы

10

Балалар ұжымындағы оқшаулану және қарым-қатынас мәселелерін теориялық зерттеу диплом жұмысы

11

Балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің эмоционалды ерікті аумағының психологиялық ерекшеліктері диплом жұмысы

12

Бастауыш сынып оқушыларының отаншылдық сезімдерін тәрбиелеу диплом жұмысы

13

Болашақ маманның өзін-өзі дамытудың психологиялық - педагогикалық негіздері диплом жұмысы

14

Болашақ педагог маман тұлғасын заманауи ақпараттық құралдар көмегімен дамытудың психологиялық -педагогикалық негіздері диплом жұмысы

15

Геронтология ғылымы туралы түсінік диплом жұмысы

16

Дарындылық психологиясы диплом жұмысы

 

Дидактикалық ойлардың қазақ жерінде қалыптасуы диплом жұмысы

17

Жарнама психологиясы диплом жұмысы

18

Жарнаманы қолданудың психологиялық аспектілерін анықтау диплом жұмысы

19

Жасөспірімдерге эстетикалық тәрбие берудің мәселелері диплом жұмысы

20

Жастардың девианттық мінез-құлқын зерттеу диплом жұмысы

21

Жастармен әлеуметтік жұмыс диплом жұмысы

 

Жас ерекшелік психологиясындағы жас кезеңдерінің бөлінуі диплом жұмысы

22

Жеке адамның этнопсихологиялық және әлеуметтік діни қалыптасуы диплом жұмысы

23

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы педагогикалық теория диплом жұмысы

24

Жеткіншек жастағы мазасызданудың психологиялық ерекшеліктері диплом жұмысы

25

Жеткіншек жастағы мінез-құлқы қиын балаларды анықтау диплом жұмысы

26

Жеткіншек жастағы оқушылардың психикалық дамуының жалпы психологиялық негізі диплом жұмысы

27

Жеткіншек жастағыларды адамгершілікке тәрбиелеу процесі диплом жұмысы

28

Жеткіншек жасындағы балалардың мінез-құлық ерекшеліктерін диагностикалау жолдары диплом жұмысы

30

Жеткіншек жасындағыларда кездесетін эмоционалдық үйлеспеушілікті диагностикалау және коррекциялау диплом жұмысы

31

Жеткіншектерге мамандық бағдар берудің теориялық және әдістемелік негіздері диплом жұмысы

32

Жеткіншектердің девиантты мінез-құлық ерекшеліктерінің көрініс беру мәселелері диплом жұмысы

33

Жеткіншектердің даму ерекшеліктерінің кейбір мәселелері диплом жұмысы

34

Жоғары сынып оқушыларына кәсіби бағдар берудің психологиялық негіздері диплом жұмысы

 

Жоғарғы сынып оқушыларындағы стресстік жағдайлардың  алдын алу жолдары диплом жұмысы

35

Исламияттың Қазақстандық халықтық тәлім-тәрбие үрдісіне ықпалы мен қалыптасуы диплом жұмысы

36

Компьютерлік ойындардың жеткіншектер агрессивтілігіне әсер етудің эксперименталды зерттеліну жайы диплом жұмысы

37

Кітапхана ұжымын басқарудың психологиялық негіздері диплом жұмысы

38

Кіші жастағы оқушылардың оқу мотивациясының қалыптасуына отбасының әсері диплом жұмысы

39

Кіші мектеп жасындағы көруі бұзылған балалардың зейін процесін арнайы психикалық әдістері арқылы зерттеу диплом жұмысы

40

Кіші мектеп жасындағы оқушыларға математикалық білім беруде оқытудың жаңа технологиясын пайдаланудың педагогикалық-психологиялық негіздері диплом жұмысы

41

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқу үлгермеушілігін болдырмаудың жолдары (ана тілі 3 сынып) диплом жұмысы

42

Қазақ ұлттық тағылымын қазіргі мектептердегі эстетикалық тәрбиесінде пайдалану - әдістемелік шарты диплом жұмысы

43

Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеудегі мемлекеттік символдардың рөлі мен маңызы диплом жұмысы

44

Қазіргі мектептердегі педагог-психологтың қызметі диплом жұмысы

45

Қазіргі педагогикадағы тәрбие әдістері, құралдары диплом жұмысы

46

Қарым-қатынас үрдісінде зейін қасиеттерін зерттеу диплом жұмысы

47

Қиын баламен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі диплом жұмысы

 

Қиын оқушымен оқушылармен жүргізілетін психологиялық түзеу жұмыстары диплом жұмысы

48

Қиын жасөспірімдер диплом жұмысы

49

Қиын жасөспірімдермен әлеуметтік жұмысты жаңарту мәселесі диплом жұмысы

50

Қуаныш және қайғы – эмоционалды концептілер диплом жұмысы

51

Құқық қорғау органдарында қызмет жасайтын тұлғалардың психологиялық ерекшеліктері диплом жұмысы

52

Қылмысқа барған жасөспірімдердің болашақ өмірінің бейнесі диплом жұмысы

53

Мазасыздану феноменінің теориялық қалануы диплом жұмысы

54

Мәдени мінез-құлықты қалыптастыру диплом жұмысы

55

Мектеп оқушыларының оқу мотивациясын қалыптастыру диплом жұмысы

56

Мектеп жасына дейінгі балалар агрессиясы және оны психологиялық түзету дамыту жолдары диплом жұмысы

57

Мектеп оқушыларының мазасыздануының психологиялық мәселелері диплом жұмысы

58

Мектеп оқушыларының үлгермеуіне мұғалімнің қарым-қатынас стилінің әсері диплом жұмысы

59

Мектептегі дарынды балалардың қабілетінің дамуындағы психологтың атқаратын рөлі диплом жұмысы

60

Мектептегі оқу-тәрбие процесі диплом жұмысы

61

Мұғалімнің этникалық өзіндік санасы және оның оқушылар психологиясына әсері диплом жұмысы

62

Оқушылар жеке басы мінез-құлық үйлеспеушілігінің психологиялық проблемалары диплом жұмысы

63

Оқушыларға патриоттық, интернационалдық тәрбие беру диплом жұмысы

64

Оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен жанұяның бірлескен педагогикалық жұмыстары диплом жұмысы

65

Оқушылардың ата-аналарына психологиялық қызмет көрсету ерекшеліктері диплом жұмысы

66

Оқушылардың білімге құндылық бағдарын қалыптастыру диплом жұмысы

67

Оқушылардың есте сақтауын дамыту диплом жұмысы

68

Оқушылардың жеке басы мінез-құлық үйлеспеушілігінің психологиялық проблемалары диплом жұмысы

69

Оқушылардың оқуға қаблеттілігі мен есте сақтау процесінің психологиялық негіздері диплом жұмысы

70

Оқушылардың сабақтан тыс уақыттары танымдық сипаты диплом жұмысы

 

Оқушылардың салауатты өмір сүру дағдыларын денсаулық сақтау технологиясы арқылы қалыптастыру жүйесі

71

Оқушылардың шамадан артық эмоционалды зорлануы және одан шығару жолдары диплом жұмысы

72

Оқушыларының қарым-қатынасты зерттеу мен қалыптастыру диплом жұмысы

73

Оңтүстік Қазақстанда аномалды балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері диплом жұмысы

74

Орта кәсіби оқу орнындағы менеджменттің педагогикалық-психологиялық негізі диплом жұмысы

75

Отбасы психологиясында тұлға аралық қарым-қатынастың қалыптасуы диплом жұмысы

76

Отбасында тұлғааралық қарым-қатынасты қабылдаудың психологиялық аспектілері диплом жұмысы

77

Патриоттық тәрбие диплом жұмысы

78

Поли және моноэтностық ортадағы мәдениеттің психологиялық ерекшеліктерін эмпирикалық зерттеу диплом жұмысы

79

Психологияның ежелгі таным ретіндегі ғылыми-теориялық аспектілері диплом жұмысы

80

Психологтың оқушылардың ата-аналарымен жүргізетін жұмыстары диплом жұмысы

81

Психотерапиядағы арттерапияға теориялық талдау диплом жұмысы

82

Салауатты өмір салтына тәрбиелеудің психологиялық негіздеріу диплом жұмысы

   

83

Студенттердің зейіні мен қарым-қатынасының психологиясы диплом жұмысы

84

Студенттердің психологиялық педагогикалық даму ерекшеліктері диплом жұмысы

85

Танымдық процестердің этнопсихологиялық ерекшеліктері диплом жұмысы

86

Тәрбие және ислами тәрбиесіне жалпы көз-қарас диплом жұмысы

87

Тәрбие түрлері және бесік тәрбиесі диплом жұмысы

88

Тұлғаның қорқынышы диплом жұмысы

89

Тұлғаның шығармашылық қабілетінің қалыптасуының психологиялық негіздері диплом жұмысы

90

Ұжымдық қарым-қатынастың психолингвистикалық аспектілері диплом жұмысы

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить