Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Құмкөл мұнай кен орны І-кешенінің нұсқаның ішінен су айдау әдісімен игеру диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе            6

1.1. Геологиялық және экономикалық жағдайлар............................................................................ 8

1.2 Ауданның геология-геофизикалық  зерттеу тарихы................................................................... 9

1.3. Стратиграфия.............................................................................................................................. 10

1.4 Тектоника...................................................................................................................................... 11

1.5 Мұнайгаздылық........................................................................................................................... 13

1.6 Жер асты сулары..............................................................................................................................

2 Технологиялық-техникалық        

2.1 Құмкөл кен орнын игерудің тарихы және қазіргі жағдайы жөнінде............................................

қысқаша мәлімет.....................................................................................................................................

2.2 Сұйық пен газ өндіру және су айдаудың өзгерісін талдау............................................................

2.3 Ұңғыма қорларының  өзгеру динамикасы.....................................................................................

2.4 Қабаттағы қысым мен газды фактордың өзгеруі....................................................................... 23

2.5 Кен орнындағы қолданылған су айдау әдістері.............................................................................

2.6 Қабатқа су айдау үшін пайдаланатын су көздері....................................................................... 27

2.7. Суды дайындаудың техника және технологиясы.................................................................... 29

2.8. Аймақтап су айдағанда шығымды анықтаудың  есебі............................................................. 33

3 Экономикалық бөлім       

3.1 “Құмкөл мұнай” МГӨБ-ң ұйымдастырудың сипаттамасы..................................................... 39

3.2 Техникалық басшылық органдары............................................................................................. 40

3.3 Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерді талдау............... 41

3.4 Товарлы өнімнің өзіндік құнына талдау..................................................................................... 42

3.5 Суық су айдауды енгізуден түсетін экономикалық есебі.......................................................... 42

4 Еңбекті қорғау       

4.1 Өндірісте қауіпті және зиянды факторларды талдау................................................................. 46

4.2 Қорғану шаралары....................................................................................................................... 46

4.2.1 Өндірістік санитария................................................................................................................. 48

4.2.2 Өрт - жарылыс қауіпсіздігі........................................................................................................ 52

5 Қоршаған ортаны қорғау  53

5.1  Қоршаған ортаға тасымалдау және газ мұнай өңдеу............................................................... 53

технологиясы әсерінің негізгі факторлары....................................................................................... 53

5.1.1 Атмосфераның ластаушы көздері ретінде технологиялық үрдістердің анализі................... 58

5.1.2  Топыраққа және жер қойнауына әсер етуі............................................................................. 60

5.2 Ұйымдастыру шаралары............................................................................................................. 61

5.3  Атмосфераны қорғауды қамтамасыз ету................................................................................... 61

5.3.1  Гидросфералы және литосфераны қорғау.............................................................................. 62

5.3.2 Өндірісте газбен жұмыс жасайтын двигательдердің зияндығы........................................... 64

Қорытынды   66

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі   67

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

 

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: Мұнай-газ

Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы: 1500 теңге

Дипломдық жұмыстар, Курстық жұмыстар сайтыdiplomnik.kz