Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе.......................................................................................................7

1     Техникалық – технологиялық бөлім .................................................... 8                                                         

1.1      Кен орын бойынша жалпы мәлімет......................................................8

1.2     Кен орынның геологиялық сипаттамасы............................................9

1.2.1     Стратиграфия......................................................................................13

1.2.2     Тектоника............................................................................................14

1.3     Мұнайгаздылық.................................................................................... 15

1.4     Мұнайгаз шоғырларының түрі............................................................ 17

1.5     Өткізгіштік бойынша қабаттардың біртекті еместігі.........................18

1.5.1 Қабаттағы мұнайдың және газдың физикалық, химиялық  қасиеттері.............................................................................................. 21

1.6    Жаңажол кен орынын игеру жағдайы.................................................22

1.6.1   Өндірістік бағдарламаның орындалуы............................................ 29

1.6.2 Өндірістік қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық – техникалық шаралардың орындалуы................................................. ..............30

1.6.3     Айдау ұңғыларының  қоры бойынша негізгі ұйымдастырушылық

             – техникалық шаралардың орындалуы және олардың   тиімділігі............................................................................................... 32

1.6.4     Жаңажол кен орынындағы ұңғыларды пайдалану әдістері.......... 33

1.6.4.1     Пайдалану әдісін негіздеу............................................................33

1.6.4.2     Штангасыз ұңғымаларды пайдалану........................................... 33

1.7     Арнайы бөлім....................................................................................... 34

1.7.1     Газ айырғыштардың және диспергаторлардың құрылымы мен жұмыс істеу принципі............................................................................................. 37

1.7.2     Ұсынылатын газ айырғыштар мен диспергаторлар...................... 38

1.8     Технологиялық есеп............................................................................. 39

1.8.1     Еркін газдың айырылу коэффициентін есептеу..............................39

2     Экономикалық бөлім:                                                                              63

2.1«Октябрьскнефть» МГӨБ – ның ұйымдастырушылық сипаттамасы.........................................................................................................42

2.2     Негізгі және қосымша өндірісті ұйымдастыру................................. 42

2.3     Нақты шығындар.................................................................................. 44

2.4     «Октябрьскнефть» мұнайгаз өндіру басқармасында еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыру ерекшелігі.................................................................. 47

2.5     Жаңажол кен орынын пайдаланудың техникалық – экономикалық көрсеткіштеріне зерттеу жасау.............................................................................. 48

2.5.1     Техникалық – экономикалық көрсеткіштерге талдау жасау....... 49

2.6     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдаланудың тиімділігін анықтау............................................... 50

2.7     БОТЭС – қа көшірілген ұңғымалардың экономикалық тиімділігін есептеу................................................................................................... 51

3     Еңбек қорғау бөлімі:                                                                                                                                                                                  

3.1     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларға талдау жасау.................52

3.2     БОТЭС пайдаланған кездегі қорғану шаралары.............................. 52

3.2.1     Өндірістік санитария..........................................................................53 

3.2.2     Батырылмалы ортадан тепкіш электрсораптармен жабдықталған ұңғымаларды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі..............................................................................................55

3.2.3     Өрттік – жарылыстық қауіпсіздік....................................................56

3.3     Мұнай және газ өндіретін цехтағы апатты жою жоспары………...57

4.     Қоршаған ортаны қорғау бөлімі                                                         

4.1     Атмосфераны, гидросфераны және литосфераны ( топырақ, жер қойнауы) ластайтын көздер ретінде технологиялық үрдістерді талдау.......................................................................................................63

 4.1.1     Атмосфераны ластау көздері............................................................63

4.1.2     Литосфераны ластау көздері.............................................................66

4.1.3     Апаттар................................................................................................66

 4.2   Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік – техникалық шаралар.............................................................................................67

4.2.1     Атмосфералық ауаны қорғау............................................................67

4.2.2     Су ресурстарын қорғау және рационалды пайдалану....................68

4.2.3     Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау.........................69

4.3     Мұнай қалдықтарын жою...................................................................70

Корытынды................................................................................................72

         Әдебиеттер тізімі.......................................................................................73

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

 

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: Мұнай-газ

Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы: 1500 теңге

Дипломдық жұмыстар, Курстық жұмыстар сайтыdiplomnik.kz