Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Құмкөл  кен  орнында  бір  ұңғыманы  екі және көп қабаттарда  меңгеру диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1.Геологиялық бөлім

1.1. Кен орны туралы жалпы мәлімет

1.2. Кен орнында жүргізілетін геологиялық барлау

       жұмыстарының тарихы

1.3. Литология-стратиграфиялық сипаттама

1.4. Тектоника

1.5 Өнімді қабаттың мұнайлылығы

 

2. Технико-технологиялық бөлім

2.1. Көп қабатта  игерілетін өнім

2.2. Жобалық деңгейдегі газдық фактормен және сусыз өндіруші

       ұңғымалар жұмысын талдау

2.3. Тоқтатуда тұрған ұңғымаларды талдау

2.4. Ұңғымалардың жер асты жабдықтары

2.5.  Аулау жұмыстары

2.6.  Скважиналарды жою

2.7.  Күрделі жағдайларда штангілі сорапты қондырғыны пайдалану

2.8. Құмкөл  кен  орнында  бір  ұңғыманы  екі және көп қабаттарда  меңгеру

2.9. Өнімді горизонттарының қысым жағдайын бағалау

2.10. Скважинаның түп аймағын тұз қышқылымен өңдеу.

2.11. Қабаттардың қабылданған есепті геологиялық-физикалы

       моделдерін негіздеу

 

3. Экономикалық  бөлім

3.1. Негізгі және көмекші өндірісті ұйымдастыру

3.2 Құмкөл кен орнының техникалық басшылық органдары

3.3   Құмкөл   кен   орнын   игерудің   негізгі   техника-экономикалық

көрсеткіштердің талдауы

3.4 Жаңа техника-технология енгізудегі жылдық өндірістік шығындырды есептеу

3.5 Жылдық экономикалық тиімділікті есептеу

 

 

4.   Еңбекті қорғау бөлімі.

4.1. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша

   ұйымдастыру шаралары.

4.2. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз  ету шараларының тиімділігін бағалау.

4.2.1. Улағыш заттардың шығуынан және қауіпті сәулелерден қорғау.

4.2.2. Электр қауіпсіздік шаралары.

4.2.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді

      пайдалану қауіпсіздігі

4.3. Қоныс кен орнындағы өндірістік процестердің  қауіпсіздігін ұйымдастыру.

5.     Қоршаған ортаны қорғау.

 5.1. Құнарлы топырақты қорғау.

5.2.   Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері.

5.3.  Жер асты суларын қорғау.

       Қорытынды.

        Әдебиеттер тізімі.

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

 

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: Мұнай-газ

Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы: 1000 теңге

Дипломдық жұмыстар, Курстық жұмыстар сайтыdiplomnik.kz