Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

«Пегас» ЖШС автобустарының дизелдік майларын айдап сүзуге арналған құралды өңдеу диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе

1. Жоғарғы сынып оқушыларын кәсіпке баулудың  

  педагогикалық  негіздері

1.1. Білім беру саласындағы оқыту әдістерінің дамуы мен маңызы........................

1.2. Оқыту әдістерінің ғылыми негіздері және олардың жіктелуі...........................

1.3. Автомобиль ісі сабақтарын оқыту әдістерімен тәсілдерін қолдану    ерекшелігі.......................................................................................................................

2. ЖұмысТы техникалық –экономикалық негіздеу

2.1. Кәсіпорынның пайда болуы және дамуы тарихы...............................................

2.2. Өндірістік - техникалық базаның күйі.................................................................

2.3. Автомобильдердің күйі мен саны.........................................................................

2.4. Кәсіпорынның 2004-2006 жылдардағы жұмысының техникалық –экономикалық көрсеткіштері................................................................................

3.  Технологиялық  есептеу

3.1. Пайдаланудың табиғи –климаттық және жол жағдайларының сипаты...........

3.2. Нормативтерді пайдалану жағдайларына келтіруге арналған

       түзету коэффиценттерін таңдау............................................................................

3.3. Техникалық баптау бойынша өндірістік бағдарламаны есептеу......................

4.  Өндірісті ұйымдастыру және басқару

4.1. Өндірісті басқару қалыптары мен әдістері..........................................................

4.2. Басқаруды ұйымдастыру.......................................................................................

5. Негізгі құрылыстық талаптар..................................................................

6. КоНстРукциялық бөлім

6.1. Конструкцияны таңдауды негіздеу.......................................................................

6.2. Майды құюға, оны механикалық қоспадан тазартуға арналған агрегаттың техникалық сипаттамасы......................................................................................

6.3.Агрегаттың құрылысы............................................................................................

6.4. Агрегаттың  жұмыс істеу қағидасы......................................................................

6.5. Агрегат есебі...........................................................................................................

6.5.1. Электрқозғалтқышты  таңдау.............................................................................

6.5.2. Муфтаның жалғастырушы сұққыларын есептеу..............................................     

6.5.3. Электрқозғалтқыш  білігінің шпонкасын есептеу...........................................

6.6. Агрегатты техникалық баптау...............................................................................

6.7. Агрегатта жұмыс  істеу кезеңдегі қауіпсіздік техникасы..................................

7. ЕҢБЕКТІ  ЖӘНЕ  ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ  ҚОРҒАУ.

 7.1. Қауіпті және зиянды өндірістік себепкерлерді  талдау.....................................

7.2. Ауа желдету есебі...................................................................................................

7.3. Жұмыс орындарының  жарықтандыру есебі.......................................................

7.3.1. Табиғи жарықтандыру есебі..............................................................................

7.3.2. Жасанды жарықтандыруды есептеу.................................................................

7.4. Жұмысшыларды қауіпті  және зиянды өндірістік себептерден қорғаудың іс-шараларын өңдеп шығару....................................................................................

7.4.1. Жұмысшылырдың зиянды өндірістік себепкерлерден  қорғау  іс- шаралары................................................................................................................

7.4.2. Электр қауіпсіздік талаптары.............................................................................

7.4.3. Өрт қауіпсіздік шаралары..................................................................................

8. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

8.1. Ұсынылып отырған қондырғының экономикалық тиімділігі.........................

  8.2.Агрегатты  жасап шығаруға  кеткен шығындарын анықтау.............................

8.3.Ағынды  пайдалану шығынын анықтау..............................................................

8.4. Ұсынылып отарған  қондырғыны енгізуден болатын  жылдық

экономикалық тиімділікті  есептеу...................................................................

ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................................

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР...............................................................

 

Бағасы: 1400 тг

Жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз